23 instellingen en 23 festivals en publiekspresentaties creatieve industrie geselecteerd

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent aan 23 instellingen binnen de creatieve industrie een 1-jarige subsidie toe voor de uitvoering van hun activiteitenprogramma in 2024. Daarnaast zijn 23 instellingen geselecteerd voor de uitvoering van festivals en publiekspresentaties in 2024.

algemene indruk 1-jarig subsidie

De kwaliteit van de aanvragen ligt hoog deze ronde. De instellingen laten ontwikkelingen zien in onderscheidende posities in het veld, wat in de loop der jaren tot een sterke infrastructuur leidt. Deze ronde zijn aanvragen ingediend door een aantal nieuwe instellingen. Vier instellingen Captain Hoek, Limestone Books, Sickhouse en Wobby.club dragen komend jaar bij aan een meerstemmig ontwerpveld. Op het gebied van vormgeving zijn negen instellingen ondersteund, in architectuur vijf en digitale cultuur acht instellingen.

In het kader van diversiteit is het platform OSCAM voorbeeldstellend met haar eigen stem en visie op diversiteit. OSCAM wil ruimte geven aan meerstemmigheid en kennis delen over groepen en personen die in de wereld van kunst en cultuur nog onvoldoende worden vertegenwoordigd of deelnemen. Als laagdrempelig platform en open community betrekken ze bekende en onbekende creatieve talenten bij hun tentoonstellingen en activiteiten om hun jonge en diverse publiek te inspireren.

selectie 1-jarig subsidie

De volgende 23 culturele instellingen zijn geselecteerd:
- Architectuurcentrum Amsterdam
- Architectuurcentrum Nijmegen
- Baltan Laboratories
- Captain Hoek
- Crafts Council Nederland
- Creative Coding Utrecht
- CURRENT OBSESSION
- Das Leben am Haverkamp
- De Dépendance
- Hackers & Designers
- ICU2
- Independent School for the City
- Limestone Books
- MacGuffin
- OSCAM
- Platform GRAS
- PrintRoom
- Sickhouse
- The Grey Space in the Middle
- The Hmm
- Van Eesterenmuseum
- Varia
- Wobby.club

Instellingen positief gehonoreerd, maar na prioritering geen budget
Instellingen negatief advies

beoordeling

De adviescommissie van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma heeft, onder voorzitterschap van Nathanja van Dijk, geadviseerd over 38 jaarprogramma’s van instellingen op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. De adviescommissie bestond verder uit Pieter van Boheemen, Thomas Castro, Anne Dessing, Aliki van der Kruijs, Daan Petri en Katía Truijen.

Alle aanvragen zijn op vier criteria beoordeeld:
- de artistieke en maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma;
- de relevantie van de gekozen thematiek voor het vakgebied;
- de mate van een divers publieksbereik;
- de consistentie in doel en opzet van de aanvraag.

cijfers

In totaal werd voor een bedrag van € 3,8 miljoen aangevraagd. Het beschikbare budget van € 2,2 miljoen werd daarmee ruim overvraagd. Prioritering was helaas noodzakelijk. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma. Drie van de 23 positief beoordeelde aanvragen zijn na prioritering volledig buiten budget gevallen. Aan één aanvraag is een lager bedrag toegekend dan is aangevraagd.

The Overkill Festival

algemene indruk festivals en publiekspresentaties

Deze ronde zijn drie van de drieëntwintig geselecteerde projecten afkomstig uit Curaçao. Via de verschillende festivals zal een divers en breed publiek op Curaçao, van jongeren, kinderen tot volwassenen en van inwoners tot toeristen, worden aangesproken en in aanraking komen met cross-overs tussen digitale cultuur, architectuur, audiovisuele vormgeving en ook letteren en podiumkunsten. Opvallend deze ronde zijn een aantal nieuwkomers, net als de vernieuwende strategieën van de meer gevestigde festivalorganisaties, onder meer door het aangaan van diverse samenwerkingen voor het verbreden van de publiekssamenstelling. Thema’s die aan bod komen deze ronde variëren van playful activism, bewustzijn, protest, AI tot duurzaamheid en de leefbaarheid van de stad.

selectie festivals en publiekspresentaties

De volgende 23 festivals en publiekspresentaties zijn geselecteerd:
- Wintertuin Curaçao Festival 2024
- Dutch Afrofuturism Platform – Stichting Mind the Generations
- De Breedestraat Creative Hub – Kaya Kaya
- Kaboom Animation Festival 2024
- Freaky Dancing 2024
- Groene Hart Biënnale – Stichting Cool Mediators
- LUNA 2025 – Stichting Mediaart Friesland
- Buro Mix – Blikopener Festival
- The Overkill Festival 2024 – Stichting Sickhouse
- InScience International Science Film Festival 2024
- Go Short Expanded – Go Short International Film Festival Nijmegen
- Schemerlicht Festival 2024
- Fashion Design Festival Arnhem
- Viewmaster – PROTEST
- Manifestations 2024 – Stichting Art & Technology
- Night of the Nerds Live 2024 – Stichting FutureBites
- Rewire 2024 – Stichting Unfold
- Cross Comix Festival 2024
- Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR)
- What Design Can Do (WDCD)
- Rotterdamse Dakendagen
- Aural Spaces 2024 – Entrée
- Conflux Festival 2024 – Reverb Rotterdam

beoordeling

De adviescommissie van de Regeling Festivals en publiekspresentaties heeft, onder voorzitterschap van Rolf Quaghebeur geadviseerd over 43 festivals en publiekspresentaties op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. De adviescommissie bestond verder uit Nadia Abdelkaui, Bao Yao Fei, Polina Medvedeva, Karim Mrabti en Rinke Vreeke.

Alle aanvragen zijn op vier criteria beoordeeld:
- de bijdrage van het festival of de presentatie aan het versterken van de publieke belangstelling voor de creatieve industrie in het desbetreffende landsdeel;
- de mate waarin het festival of de presentatie inhoudelijk van betekenis is voor de creatieve industrie;
- de mate waarin het voorstel doeltreffend is in opzet, publieksstrategie en draagvlak voor het festival of de presentatie;
- de bijdrage van het festival of de presentatie aan de diversiteit en inclusie binnen het werkterrein van de creatieve industrie.

Het beschikbare subsidiebedrag wordt binnen deze regeling verdeeld over de landsdelen Noord, Zuid, West, Oost en Midden en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit leidt tot een bredere geografische spreiding van festivals en publiekspresentaties.

cijfers

In totaal werd voor een bedrag van € 1,9 miljoen aangevraagd. Het beschikbare budget van € 1 miljoen werd daarmee ruim overvraagd. Prioritering was helaas noodzakelijk. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling Festivals en publiekspresentaties.

De Nederlandse kaart toont, met behulp van gekleurde stippen, alle instellingen in de designsector die in 2024 worden ondersteund via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of de Culturele Basisinfrastructuur.
De kaart Infrastructuur ontwerpsector 2024 toont alle instellingen in de designsector die in 2024 worden ondersteund via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of de Culturele Basisinfrastructuur.

deadlines 2024

In 2024 opent de Regeling 1-jarig Activiteitenprogramma. Alle partijen kunnen tot en met 3 september 2024 indienen voor een 1-jarig activiteitenprogramma voor 2025.

De Regeling Festivals en publiekspresentaties heeft twee aanvraagrondes in 2024:
1 maart 2024
: voor festivals en publiekspresentaties die plaatsvinden in 2024;
23 oktober 2024
: voor festivals en publiekspresentaties die plaatsvinden in 2025.