Drempelnorm Meerjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028

Eind november 2023 publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Regeling Meerjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028. De regeling is bedoeld voor culturele instellingen die vanuit hun kerntaak met een activiteitenprogramma bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie. Voor het verstrekken van een meerjarige instellingssubsidie gaat het Stimuleringsfonds binnen deze regeling een drempelnorm hanteren.

drempelnorm

Om een aanvraag te kunnen doen bij de Regeling meerjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028 moet de instelling in de beleidsperiode 2021-2024 worden ondersteund binnen de culturele basisinfrastructuur (bis), of gedurende deze beleidsperiode een positief advies hebben ontvangen binnen één van de volgende regelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:
- Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024;
- Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma (betreft periode 2021-2022);
- Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023-2024.

belangrijke deadline: 27 september 2023

Voor instellingen die op dit moment nog níet voldoen aan deze drempelnorm en wel van plan zijn een aanvraag in te dienen binnen de Regeling meerjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028 is het nog mogelijk een aanvraag voor de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023-2024 in te dienen. Hiervoor is de deadline 27 september 2023.

waarom een drempelnorm?

Met deze drempelnorm wil het Stimuleringsfonds de balans bewaken tussen enerzijds het zicht op continuïteit voor nu ondersteunde instellingen en anderzijds ruimte bieden aan nieuwe partijen om meerjarig ondersteund te worden. Met de drempelnorm wil het fonds een realistisch perspectief creëren voor alle instellingen die indienen.