Technologies Otherwise - Developing a Culture of Hope | Stichting Baltan Laboratories

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 119.255

Baltan Laboratories is een cultureel laboratorium in Eindhoven. Baltan initieert en ondersteunt kunst- en designprojecten die zich op een fantasierijke, collaboratieve en niet-disciplinaire manier richten op maatschappelijke kwesties. Met haar programma Technologies Otherwise - Developing a Culture of Hope creëert Baltan ruimte(n) voor het repeteren van verandering: hoopvolle en kritische ruimtes, ruimtes die emanciperen en confronteren, ruimtes die ons inspireren tot actie. In het programma benadert het platform technologie als een onderwerp en als uitgangspunt voor de complexe en onderling afhankelijke uitdagingen van vandaag: we kunnen niet over technologie spreken zonder te praten over ecologie, politiek en economie. In 2024 zal Baltan een hoopvolle benadering van technologie in de praktijk brengen, waarbij het onderzoekt hoe deze ons kan helpen anders te leven.

website