Zone2Source Amstelpark: Proeftuin voor Kunst en Ecologie | Stichting ICU2

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 120.000

Zone2Source, podium voor kunst, natuur en technologie is een living lab midden in het Amstelpark in Amsterdam dat kunstenaars uitnodigt nieuwe projecten te ontwikkelen rond urgente vraagstukken van onze tijd. Sinds 2013 voeren ze een thematisch programma waarin ze cross-over kunstprojecten presenteren om samen met makers, denkers en publiek te zoeken naar een nieuwe inhoud voor de relatie tussen mens, technologie en natuur. Ze tonen niet zozeer de gevolgen van het Antropoceen maar experimenteren met nieuwe verbeeldingen voor het Symbioceen om het gezamenlijke verhaal van mens en aarde opnieuw te vertellen. Zone2Source nodigt kunstenaars uit voor tentoonstellingen, werkperioden, workshops, expedities en debatten in hun glazen paviljoens. Daarnaast zetten ze het stadspark in voor experiment en buitenkunstwerken. Ze hebben een ommuurde kunstenaarstuin waar ze de komende jaren werken aan Future Gardening.

website