Kaboom Animation Festival 2024 | Stichting Kaboom Animation Festival

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 7.500

Het Kaboom Animation Festival, wat in Utrecht en Amsterdam plaatsvindt, wil animatie in zijn volle omvang vieren, de totstandkoming ervan stimuleren en animatie erkennen als essentieel en vormend onderdeel van de snel veranderende beeldcultuur. Het doel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse animatie industrie op lokaal, nationaal en internationaal gebied en een breed publiek kennis te laten maken met animatie. Kaboom wil het publiek voor animatie laten groeien en verbreden. Het festival vindt het van belang om een veilige plek te bieden voor de uitwisseling van eerder niet gehoorde verhalen, om zo creativiteit te stimuleren, tolerantie te bevorderen en de uitwisseling tussen professionals en publiek te stimuleren. Daarbij is in de verschillende formats ook aandacht voor kennisuitwisseling tussen professionals met verschillende artistieke achtergronden, gevestigde professionals en nieuw talent. Het thema voor 2024 is Welcome Home, dat tegen de achtergrond van de toegenomen migratie verschillende perspectieven op de betekenis van het bergrip ‘thuis’ wil belichten. Vrijdag 5 tot en met zondag 7 april 2024 start het publieksprogramma in Utrecht. Naast een film- en publieksinteractie programma, is er een openingsmoment, een VR expositie, de games selectie en de VR Day tijdens Expanded Animation. Op 9 en 10 april 2024 vinden de op professionals gerichte Kaboom Industry Days plaats in de HKU. Van 11 tot en met 14 april 2024 gaat het publieksprogramma in Amsterdam verder in onder andere Eye Filmmuseum.

website