LUNA 2025 | Stichting Mediaart Friesland

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 7.500

Met het LUNA mediakunstfestival brengt Stichting Media Art Friesland talentvolle beginnende makers en internationaal ervaren kunstenaars bij elkaar en presenteert hun werken aan een breed publiek. Hierdoor worden kansen gecreëerd voor makers en wordt er brede belangstelling gekweekt voor de artistieke, technologische en maatschappelijke onderwerpen die zij met hun werk onder de aandacht brengen. LUNA bestaat uit de 17 dagen durende Young Masters expositie voor jong internationaal talent in de mediakunst, drie LUNA Nights halverwege het festival met experimentele én laagdrempelige licht-, geluids- en mediakunst in de openbare ruimte en de LUNA Currents waarmee het programma in de actuele maatschappelijke context geplaatst wordt met een serie discussies en workshops. LUNA heeft langdurige samenwerkingen met tal van partners uit cultuur, onderwijs en bedrijfsleven.

website