Festivals en publiekspresentaties – 12 projecten geselecteerd

In de tweede ronde Festivals en publiekspresentaties van 2022 zijn 12 projecten geselecteerd. Coördinator Anouk Laverge reflecteert op de ronde.

26 januari 2023

In de Regeling Festivals en publiekspresentaties ligt een sterke focus op het bereiken van een breed publiek en regionale spreiding. De middelen van deze regeling zijn daarom verdeeld over vijf verschillende landsdelen en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De verdeling over de landsdelen is deze ronde als volgt: er zijn vijf aanvragen gehonoreerd uit de regio West, uit de regio’s Oost en Zuid werd elk één aanvraag gehonoreerd, uit de regio’s Midden-Nederland en Noord elk twee aanvragen en uit het Caribisch gebied is één aanvraag in de selectie opgenomen.

Alle aanvragen zijn beoordeeld op de volgende vier criteria:
- bijdrage aan de publieke belangstelling voor de creatieve industrie in het betreffende landsdeel;
- inhoudelijke betekenis voor de creatieve industrie;
- doeltreffendheid in opzet, publieksstrategie en draagvlak;
- bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het werkgebied.

selectie

Van de 20 aanvragen zijn de volgende 12 projecten geselecteerd:
- LUNA 2023 – Stichting Mediaart Friesland
- Conflux festival 2023 – Stichting Reverb
- Oorzaken Internationaal Podcastfestival – Stichting Grenzeloos Geluid
- Night of the Nerds 2023 & Creative Jam & Creative Tech for Good Challenges – FutureBites
- Kaboom Animation Festival 2023 – Stichting Kaboom Animation Festival
- Bubbels – Stichting FDFA
- Baken Vlieland – Stichting Great Wide Open
- Farm to Crafts – Cleo de Brabander
- REBOOT – LIMA
- International Conference on Live Coding – Displacement – Creative Coding Utrecht
- Festival Rotterdamse Dakendagen – Stichting Rotterdamse Dakendagen
- Rewire 2023 – Stichting Unfold

De volgende projecten geven een goed beeld van de breedte van de selectie:

Farm to Crafts – Cleo de Brabander
Curaçao is voor meer dan 95 procent afhankelijk van het buitenland. Een nieuwe generatie Curaçaoënaars wil nieuw leven blazen in de ooit bloeiende lokale productie van Curaçao. Daarom onderzoekt Farm to Crafts de mogelijkheden tot het reactiveren van de kleinschalige landbouw van lokale grondstoffen op Curaçao, bedoeld voor de ontwikkeling van materialen en ambachten. Het uitgangspunt van het project is learning by doing en daarmee het tot stand brengen van een dynamische omgeving voor creatief onderzoek en productie. Tijdens een kick-off worden de eerste gewassen geplant. Bijna een jaar later komt het publiek terug voor een evenement op het land vol workshops en presentaties, van regionale en internationale ontwerpers, over de potentie van de oogst. Zo beoogt Farm to Crafts de energie van de lokale gemeenschap rond concrete praktijkexperimenten te mobiliseren. Aan de hand van maakprocessen zal het platform ruimte creëren voor begrip en verbinding. Ook zal het een breed publiek laten zien dat landbouw een bron blijft van waardevolle grondstoffen, wat perspectief biedt voor een creatiever, duurzamer en minder afhankelijk Curaçao. Initiatiefnemer Cleo de Brabander werkt onder andere samen met lokale partijen, (internationale) ambachtslieden en ontwerpers, Hofi Cas Cora, Crafts Council Nederland en WUR.

REBOOT – LIMA i.s.m. Het Nieuwe Instituut
Reboot wil kunst en digitale cultuur van de begindagen van de computer en het internet (1960-2000) aan een breed en internationaal publiek tonen door middel van actuele herinterpretaties. Deze tentoonstelling en het bijbehorende voortraject Digital Care worden georganiseerd door LIMA en coproducent Het Nieuwe Instituut. Reboot is een eerste grote publiekstentoonstelling die het belangrijke verhaal vertelt over de rol van digitale technologieën in onze samenleving. Met vroege, baanbrekende digitale kunstwerken, herinterpretaties van hedendaagse makers en een interactief publieks- en educatieprogramma wordt duidelijk hoe urgent de digitale pioniersmentaliteit is voor de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen. De twintig invloedrijke kunstwerken, gemaakt in een cruciale periode in de Nederlandse digitale cultuur, zijn nauwelijks bekend onder een breder publiek en bij jongeren. Reboot wil daar verandering in brengen. De tentoonstelling laat zien dat deze werken vormend zijn geweest voor de maatschappij van vandaag. Doel is het publiek te stimuleren na te denken over het vormgeven van een technologische toekomst.

LUNA 2023 – Stichting Mediaart Friesland
Stichting Media Art Friesland (MAF) presenteert actuele kunst aan een breed en divers publiek in Leeuwarden. De focus van MAF ligt op talentontwikkeling en het presenteren van mediakunsttalent uit binnen- en buitenland. De voornaamste activiteit van MAF is het Media Art Festival LUNA, dat uit drie onderdelen bestaat: Young Masters, Urban Night Adventure en Currents. Young Masters is een ruim twee weken durende expositie met twaalf jonge (inter)nationale talenten in het Spoorkwartier van Leeuwarden. Tijdens het Urban Night Adventure wordt experimentele én laagdrempelige licht-, geluids- en performancekunst gepresenteerd op bijzondere locaties in de openbare ruimte. Currents biedt ruimte voor kunstenaars, publiek en partners om zich te verdiepen in maatschappelijk relevante thema’s waarvoor kunst en technologie een belangrijke rol kunnen spelen. Het overkoepelende thema voor 2023 is Nothing Changes. Het Media Art Festival LUNA vindt plaats van 3 tot en met 19 februari 2023.

Lees hier meer over de geselecteerde projecten.

cijfers

Van de 20 beoordeelde aanvragen werden er 12 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 60%. Het budget was als volgt over de vijf landsdelen verdeeld:

- West € 180.000
- Noord € 84.000
- Oost € 84.000
- Midden € 84.000
- Zuid € 84.000
- het Caribisch deel van het Koninkrijk € 84.000

In 2023 heeft de Regeling Festivals en publiekspresentaties twee aanvraagrondes. De deadlines hiervan zijn 22 februari 2023 voor festivals en presentaties die plaatsvinden tot en met maart 2024 en 24 oktober 2023 voor festivals en presentaties die plaatsvinden tussen 1 maart 2024 en 1 maart 2025.


Foto bovenaan: REWIRE door Parcifal Werkman