Rotterdamse Dakendagen 2024 | Stichting Rotterdamse Dakendagen

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 75.000

Stichting Rotterdamse Dakendagen besteedt sinds 2015 aandacht aan het daklandschap en stimuleert een divers dakgebruik vanuit de overtuiging dat het daklandschap een belangrijke rol kan spelen in actuele opgaven als klimaatverandering, energietransitie, verdichtende steden en het gebrek aan sociale verbinding. Rotterdamse Dakendagen voorzien een toekomst waar het potentieel van het daklandschap van steden ten volle wordt benut om de leefbaarheid van de stad te behouden en verbeteren. In haar activiteiten spelen stadsbewoners een belangrijke rol om zo eigenaarschap en invloed op hun leefgebied te stimuleren. Deze betrokkenheid is belangrijk om tot breed gedragen oplossingen te komen waarin bewoners zich niet overgeleverd voelen aan de grillen van externe factoren zoals bestuurlijke processen, economische ontwikkelingen en klimaatverandering. Rotterdamse Dakendagen wil bouwen aan een community of practice door middel van kennisuitwisseling op internationaal niveau. Daarnaast willen zij experimenteren door middel van het toegankelijk en veilig maken van daken voor mensen, fysieke aanpassingen maken, en interventies en kunst en cultuur toevoegen. En engagement creëren bij bewoners met laagdrempeligheid en begrijpelijkheid.
Tijdens de Rotterdamse Dakendagen 2024 wordt een een brede doelgroep bereikt en zet de organisatie in op kruisbestuiving tussen stadsbewoners, -bezoekers, -ontwerpers en -ontwikkelaars. Onderdeel van het festival zijn o.a. tours, open daken en de internationale kennisdag. Hiernaast werkt Rotterdamse Dakendagen verder aan lange lijnen met projecten rondom de Lijnbaandaken, Hofbogenlijn en Las Palmas en ontwikkelt Rotterdamse Dakendagen nieuwe experimenten.

website