Independent School for the City 2024 | Independent School for the City

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 110.220

Independent School for the City is een internationale kennisuitwisselings- en ontmoetingsplek in Rotterdam voor urbanisten: mensen met een achtergrond in ruimtelijke en stedelijke studies zoals architectuur, stedenbouw en planning, architectuurgeschiedenis, sociologie, antropologie, politieke en culturele studies, kunst en media. De School positioneert zich als vrijplaats, een lerende gemeenschap, open voor iedereen die zich met de stad bezighoudt. Daarnaast is het een publiek architectuurcentrum en ontmoetingsplek voor architectuurliefhebbers. De School kent een jaarprogramma dat bestaat uit een vast raamwerk met daarin zich herhalende activiteiten in verschillende formats.

website