Go Short Expanded | Go Short - International Short Film Festival Nijmegen

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 12.000

Het Go Short Film Festival vindt jaarlijks plaats in Nijmegen en promoot de korte film. Het festival verkent interdisciplinaire projecten onder de noemer Go Short Expanded. Digitale cultuurprojecten die de grenzen van film overschrijden en andere media en technologieën gebruiken, dagen het medium van film uit en reflecteren op verschillende manieren op de rol die technologie in de toekomst van beeldcreatie en audiovisuele media kan en zal hebben. Go Short wil bezoekers in contact brengen met de nieuwste digitale cultuur projecten en van context voorzien. Go Short wil digitale cultuur toegankelijk maken voor een breed publiek met programma's die erop gericht zijn om bezoekers op een laagdrempelige manier in contact te brengen met nieuwe vertelvormen en technologieën. Hiervoor presenteert Go Short een aantal VR- en XR-producties in de Mariënburgkapel. Deze producties zijn in 2023 geselecteerd via een open call en door de makers ontwikkeld met steun van Go Short. Dit zijn Can You Leave the Door Open? van Maïa Taieb en Kontrewers van Zuza Banasińska. Onder begeleiding van medewerkers krijgen bezoekers een introductie op de installaties om de beste VR-ervaring te beleven. Binnen het Go Short Expanded programma is ook ruimte voor Machinima, een genre korte film dat gefilmd wordt binnen games. Filmmakerscollectief Total Refusal zal optreden als curator voor dit programma. Daarnaast werkt Go Short samen met Lindenberg Kunst & Technologie in het organiseren van een interdisciplinaire filmclub waarbij de focus ligt op de kruisbestuiving tussen verschillende mediavormen en nieuwe technologieën. Elk kwartaal vindt er een editie plaats met een wisselend thematische invalshoek op het grensvlak tussen kunst en technologie, bv kunstmatige intelligentie, robotica en algoritmes. Door een spreiding van de bijeenkomsten over het kalenderjaar wordt zichtbaarheid van Go Short gedurende het jaar versterkt.

website