Freaky Dancing 2024 | Freaky Dancing

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 17.500

Freaky Dancing brengt op een innovatieve manier genres en kunstdisciplines bij elkaar tijdens een avond- en nachtprogramma in WAS in Utrecht. Het is geen clubnacht, geen concert, geen expositie, maar creëert uit het beste van al die dingen iets nieuws. Freaky Dancing streeft ernaar muziek en beeldende kunst op een onconventionele manier te presenteren, omdat dit kan leiden tot nieuwe ervaringen. Op 23 maart 2024 richt Freaky Dancing zich op een editie met energie, ruimte voor experiment en synergie tussen disciplines. Bezoekers kunnen een laagdrempelige en verrassende ontdekkingstocht verwachten met een doorlopend programma vol muzikale en visuele performances en immersieve kunst. Het doel is om artistieke makers te stimuleren om genre overstijgend werk te maken en hen met elkaar en met het publiek te verbinden.

website