Festivals en publiekspresentaties – 16 projecten geselecteerd

In de eerste ronde Festivals en publiekspresentaties van 2023 zijn 16 projecten geselecteerd. Coördinator Anouk Laverge reflecteert op de ronde.

25 mei 2023

breed bereik

In de Regeling Festivals en publiekspresentaties ligt een sterke focus op het bereiken van een breed publiek en regionale spreiding. De middelen van deze regeling zijn daarom verdeeld over vijf verschillende landsdelen en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er zijn acht aanvragen gehonoreerd uit de regio West en vier uit de regio Oost, twee aanvragen uit Zuid, uit de regio’s Midden-Nederland en Noord elk één aanvraag en uit het Caribisch gebied is deze ronde geen aanvraag in de selectie opgenomen.

Alle aanvragen zijn beoordeeld op de volgende vier criteria:
- bijdrage aan de publieke belangstelling voor de creatieve industrie in het betreffende landsdeel;
- inhoudelijke betekenis voor de creatieve industrie;
- doeltreffendheid in opzet, publieksstrategie en draagvlak;
- bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het werkgebied.

algemene indruk

Er zijn deze ronde zowel terugkerende festivals als een aantal nieuwkomers geselecteerd. Het is opvallend dat er geen aanvragen zijn ingediend voor bijzondere presentaties. Voor het eerst wordt deze ronde een schrijfsubsidie toegekend aan het festival Wiede Wold. Deze subsidie is bedoeld om het voorstel uit te werken en kan dienen als opstap voor het schrijven van een herziene aanvraag in de volgende ronde.

De aanvragen lieten een breed palet aan thema’s zien. Zo stelt het AFFR de komende editie het thema Contested Space centraal. Wat zijn de krachten achter omstreden ruimtes en hoe zijn die bepalend voor het landschap, de stad, de architectuur, ons klimaat en vooral onze maatschappelijke orde? Het nieuwe platform Zip onderzoekt de betekenis en grenzen van het woord ‘Aziatisch’ en experimenteert met de verschillende connotaties die deze term met zich meebrengt. Zips programma’s zijn bedoeld om vragen op te werpen en een dialoog voort te zetten, om de onzekerheid en kwetsbaarheid van identiteit het hoofd te bieden. Stichting FOW organiseert het festival Van wie is de economie? Een uitnodiging om mee te doen in het beleven van nieuwe vormen van economie met als doel het onderwerp opnieuw toe te eigenen en begrijpelijk te maken.

selectie

Van de 24 aanvragen zijn de volgende 16 projecten geselecteerd:
- Cross Comix ­– Stichting C.PB.R.
- Van wie is de economie? ­– Stichting Future of Work (FOW), (onder voorwaarden)
- GLUE 2023 – GLUE amsterdam connected by design
- Wasteland: Streams – Stichting Thick Present
- LUNA 2024 ­– Stichting Mediaart Friesland
- Manifestations 2023 – St. Art & Technology
- Schemerlicht Festival 2023 – Stichting Schemerlicht
- Fantastic Alchemy - Virtual Alchemy – Imagine Film Festival
- STRP Festival 2024 - A Matter of Freedom – Stichting STRP (foto bovenaan)
- Contested Space – Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR)
- Physicaldigital-digitalphysical-physicaldigital – Stichting Uncloud
- Africa is not a country – East Africa edition: Liquid Traces – Stichting Afro Vibes
- Ipdong 2023 Festival – ZIP (onder voorwaarden)
- Ruigoord 50 jaar – Ruigoord
- The Overkill 2023 – Stichting Guido
- Wiede Wold – Stichting Wiede Wold (schrijfsubsidie)

De volgende projecten geven een goed beeld van de breedte van de selectie:

Stichting Thick Present © Alex Heuvink

Wasteland: Streams – Stichting Thick Present
Het transdisciplinaire festival Wasteland is een gezamenlijk geïnitieerd programma van Stichting Thick Present en Collective Wasteland. Het festival nodigt publiek en deelnemers uit om de reis van ‘afval’ te bekijken, de impact op verschillende plaatsen te traceren, op mensen en niet-menselijke wezens, om eventuele problemen in kaart te brengen en op zoek te gaan naar oplossingen. Gedurende eenentwintig dagen volgt Wasteland de wereldwijde en lokale afvalstromen in een tentoonstelling met werk van (inter)nationale ontwerpers, kunstenaars en initiatieven. Het project bestaat uit meerdere weekend talks, workshops en vertoningen, een netwerkprogramma ter bevordering van experiment en samenwerkingen, openbare interventies, feesten en evenementen. Het festival brengt ontwerpers, kunstenaars, denkers, onderzoekers, activisten en professionals op het gebied van afvalbeheer bij elkaar om een breder publiek te bereiken. De organisatie wil dat het festival stimulerend is voor uitwisseling tussen ontwerpers, de afvalverwerkingsindustrie, professionals en startups. Het is de intentie van de organisatie om meer dan negenduizend bezoekers te trekken, om het bewustzijn van afval en de impact ervan te vergroten, en om de belangstelling voor design en innovatieve oplossingen te vergroten en te versterken. Wasteland vindt plaats in Den Haag van 10 tot 26 november 2023.

Stichting Schemerlicht

Schemerlicht Festival 2023 – Stichting Schemerlicht
In deze snel veranderende wereld is de comfortabele positie van de mens – als centrum van alles – onder druk komen te staan. Voor de nodige duiding kan de mens zich wenden tot de kunst en wetenschap. Stichting Schemerlicht gelooft in de betekenisvolle samenkomst van beide voor het creëren van bewustzijn. Zo draagt Schemerlicht Festival 2023 bij aan een creatieve samenleving die is toegerust op de uitdagingen van de toekomst. Het programma wordt gevormd door de samenwerking tussen wetenschappers en makers, die begint met een driedaags lab. Speciaal voor Schemerlicht Festival 2023 creëren zij audiovisuele werken door gebruik te maken van thema’s, data of technieken uit de natuur. Elf oktoberavonden lang vormt een route langs deze installaties een Gesamtkunstwerk in het Goffertpark in Nijmegen. Met dit jaar als thema: Aarde Lagen. Stichting Schemerlicht streeft ernaar duurzame relaties op te bouwen met partners uit de regio en met het publiek. De organisatie beoogt een brede doelgroep te bereiken en 7500 bezoekers te verwelkomen.

Stichting Afro Vibes

Africa is not a country – East Africa edition: Liquid Traces – Stichting Afro Vibes
Actuele vormgeving, mode en podiumkunsten uit Afrika staan volgens Stichting Afro Vibes sterk in de belangstelling bij een jong publiek, makers en vormgevers in de diaspora en daarbuiten, die Afrikaanse invloeden in hun werk (willen) gebruiken. Het doel van Stichting Afro Vibes is vormgeving van actuele Afrikaanse en Nederlandse kunstenaars en ontwerpers een vaste plek te geven in het festival Africa is not a country – East Africa edition: Liquid Traces. Diversiteit zien zij als belangrijke bron van artistieke vernieuwing. Het festival heeft een programma met een expositie van sieraadontwerp uit Zimbabwe in twee steden, drie modepresentaties van Nederlandse modeontwerpers in de diaspora, een residency-programma en discoursprogramma’s met Nederlandse kunstenaars en vormgevers in de diaspora en Afrikaanse kunstenaars. Het programma van Africa is not a country – East Africa edition: Liquid Traces vindt plaats tussen 4 oktober 2023 tot en met 15 oktober 2023 in theaters in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en verbindt vormgeving met podiumkunsten. Jonge Nederlandse vormgevers en ontwerpers van kleur presenteren hun werk in een context met Afrikaanse makers en kunstenaars. De organisatie beoogt bij hun twee belangrijkste publieksgroepen de belangstelling voor vormgeving, mode en creative arts te vergroten. Het programma draagt bij aan een cultureel debat over heden en verleden en hoe samenwerken met Afrikaanse makers en vormgevers je perspectief op de wereld kan veranderen.

Lees hier meer over de geselecteerde projecten.

cijfers

Van de 24 beoordeelde aanvragen, waarvan 12 op het gebied van digitale cultuur, 2 op het gebied van architectuur, en 10 op het gebied van vormgeving, werden er 16 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 63%. Het budget was als volgt over de vijf landsdelen verdeeld:

- Midden € 24.000
- Noord € 77.500
- Oost € 112.000
- Zuid € 170.000
- West € 339.307

In 2023 heeft de Regeling Festivals en publiekspresentaties twee aanvraagrondes. De eerstvolgende sluitingsdatum is 24 oktober 2023 voor festivals en presentaties die plaatsvinden tussen 1 maart 2024 en 1 maart 2025.