1-Year Programme Current Obsession 2024 | CURRENT OBSESSION

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 115.504

Current Obsession (CO) is een onafhankelijk magazine en platform ter promotie en ontwikkeling van het hedendaagse sieraad. Met een experimentele benadering en onderscheidende stijl, toont Current Obsession nieuwe manieren om sieraden te presenteren en te ervaren. CO werkt samen met kunstenaars en ontwerpers en ontwikkelt in samenwerking met gerenommeerde merken en culturele instituten gecureerde projecten en evenementen. De organisatie programmeert aan de hand van een tweejaarlijkse cyclus; in even kalenderjaren ligt de focus op ontwikkeling, publiceren en cureren en in oneven jaren legt de organisatie zich toe op het organiseren van het OBSESSED! Jewellery Festival. In het jaarprogramma 2024 zet Current Obsession de trans-disciplinaire benadering van het sieraad voort in vier programmalijnen.

website