WOBBY’S WORKPLACE 2024 | Stichting Wobby.club

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 58.185

Wobby is een platform voor illustratie dat werd gestart in 2015 en zich over de tijd ontwikkelde van DIY-makerscollectief met een magazine als showcase voor (voornamelijk) eigen werk naar platform met een divers programma gericht op talentontwikkeling. Het platform wil laten zien dat de ontwerpdiscipline illustratie – vaak ondergewaardeerd als frivool en weinig betekenisvol – juist krachtig, subversief en emancipatoir kan zijn. Bovendien nemen ze illustratie als startpunt van crossovers naar andere kunstvormen, met name de beeldende kunst, en zetten ze zo in op wat de discipline vermag. Met de wereldwijde verkoop van Wobby-magazines tonen en financieren ze een internationale community van makers zodat zij zich, vaak naast hun toegepaste praktijk, kunnen wijden aan vrij onderzoek en experiment. Voor de komende jaren zijn vier hoofdthema’s vastgesteld die dienen als inhoudelijk framework voor al hun besluiten: mentale gezondheid, toegang, weerstand en humor.

website