Nothing New | Stichting Hackers & Designers

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 104.216

Hackers & Designers (H&D) is een collectief van cultuurmakers met verschillende achtergronden (technologie, design, kunst en onderwijs). Het doel van H&D is het stimuleren van uitwisseling binnen een groter internationaal netwerk van hackers, ontwerpers, kunstenaars en onderzoekers, die het belangrijk vinden om de monocultuur rondom platforms en tools kritisch te bevragen en opnieuw vorm te geven. Tijdens bijeenkomsten wordt niet alleen gepraat over empowerment en kritische technische geletterdheid, maar worden ook daadwerkelijk nuttige tools aangeboden en ontwikkeld om daar handen en voeten aan te geven. Met het jaarprogramma Nothing New wordt afstand genomen van ideeën over ‘nieuwheid’ en ‘innovatie’ die vaak leidend zijn in de hedendaagse socio-technische realiteit. H&D onderzoekt wat het betekent om juist geen nieuwe dingen te doen en in plaats daarvan het al aanwezige verder te verkennen door middel van reparatie, hergebruik, regeneratie, onderhoud, voortzetting en documentatie.

website