Blikopener Festival | Buro Mix

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 45.000

Tijdens Blikopener Festival, wat plaatsvindt tussen 31 mei en 1 juni 2024, staan verschillende sociale kunstvormen en disciplines centraal. Volgens het festival hebben makers binnen het social-designdomein die werken aan systeemverbetering een belangrijke rol in de aanstaande transities, door te laten zien waar het schuurt en daar nieuwe perspectieven op bieden. Het festival wil makers en kunstenaars samen laten werken aan maatschappelijke opgaven en wil de resultaten hiervan tonen aan een breed publiek. Het project bestaat uit drie onderdelen; vier Ateliers, vier Co-creatie projecten en het festival, waar de resultaten van de andere twee onderdelen worden getoond. Per Atelier is er een centraal vraagstuk, zoals eenzaamheid, waarbij een specifieke doelgroep wordt betrokken om samen met Buro Mix een kunstenaar en een diverse groep mensen uit de omgeving te spreken en zoveel mogelijk nieuwe inzichten op het ‘onmogelijke vraagstuk’ te creëren. De Co-creatie trajecten volgen op de Ateliers. In de Co-creaties worden één of meerdere inzichten uit het Atelier door de kunstenaar en doelgroep verbeeld in een artistiek en participatief onderzoek. De co-creatietrajecten bestaan uit zeven bijeenkomsten, waarin de maker en deelnemers samenkomen onder begeleiding van Buro Mix. Tijdens het festival wordt het artistieke onderzoek getoond aan een publiek, bijvoorbeeld in de vorm van presentaties of een expositie. Verder zijn er onder andere talks door inspirerende sprekers rondom creativiteit en verbeeldingskracht, workshops waarin co-creatie centraal staat en iterventies in de publieke ruimte van de stad en provincie. Voor de programmering en begeleiding werkt Buro Mix samen met Tina Lenz, Cissy Gressmann en Ton Brandsen. Voor de locatie en productie van het festival is er een samenwerking met evenementenbureau de Suiker Events.

website