Regeling Festivals en publiekspresentaties

Voor festivals en uitzonderlijke presentaties die bijdragen aan een groter publieksbereik en de interesse voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur vergroten en verdiepen.

23 oktober 2024

sluitingsdatum

hoogte aanvraagbedrag

max. € 75.000

€ 1.000.000

budget huidige ronde

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor culturele instellingen of organisaties die bijzondere publieksprogramma's organiseren op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur of de cross-overs daartussen. Denk aan festivals, tentoonstellingen en manifestaties.

waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

De regeling is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals en publiekspresentaties die bijdragen aan een groter publieksbereik en de interesse voor de creatieve industrie vergroten en verdiepen.

Het festival of de presentatie moet plaatsvinden in Nederland of het Caribisch deel van het Koninkrijk en een publieksstrategie hebben, gericht op het bereik van minimaal duizend fysieke bezoekers.

kleinere festivals en publiekspresentaties

Deze regeling is gericht op grootschalige publieksevenementen. Kleinere, meer vakinhoudelijke festivals en presentaties of makers die door een festival zijn uitgenodigd om nieuw werk te maken, kunnen een aanvraag indienen binnen de regelingen voor Vormgeving, Architectuur of Digitale cultuur.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag

In de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Festivals en publiekspresentaties

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023–2024. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

heb je concrete vragen?

Heb je concrete vragen over je projectvoorstel? Je kunt uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een concept voorleggen aan de medewerkers van deze regeling via mail.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023–2024.

beoordelingscriteria

- bijdrage aan de publieke belangstelling voor de creatieve industrie
- inhoudelijke betekenis voor de creatieve industrie
- doeltreffendheid in opzet, publieksstrategie en draagvlak
- bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het werkgebied

De criteria worden toegelicht in de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Festivals en publiekspresentaties.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023–2024. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen met een positief advies het beschikbare budget van de ronde binnen een landsdeel, dan worden de voorstellen binnen dit landsdeel geprioriteerd.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Festivals en publiekspresentaties. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.