Schemerlicht Festival 2023 | Stichting Schemerlicht

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 70.000

In deze snel veranderende wereld is de comfortabele positie van de mens – als centrum van alles – onder druk komen te staan. Voor de nodige duiding kan de mens zich wenden tot de kunst en wetenschap. Stichting Schemerlicht gelooft in de betekenisvolle samenkomst van beide voor het creëren van bewustzijn. Zo draagt Schemerlicht Festival 2023 bij aan een creatieve samenleving die is toegerust op de uitdagingen van de toekomst. Het programma wordt gevormd door de samenwerking tussen wetenschappers en makers, die begint met een driedaags lab. Speciaal voor Schemerlicht Festival 2023 creëren zij audiovisuele werken door gebruik te maken van thema’s, data of technieken uit de natuur. Elf oktoberavonden lang vormt een route langs deze installaties een Gesamtkunstwerk in het Goffertpark in Nijmegen. Met dit jaar als thema: Aarde Lage. Stichting Schemerlicht streeft ernaar duurzame relaties op te bouwen met partners uit de regio en met het publiek. De organisatie beoogt een brede doelgroep te bereiken en 7500 bezoekers te verwelkomen.

website