Activiteitenprogramma The Grey Space in the Middle 2024 | Stichting The Grey Space in the Middle

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 120.000

The Grey Space in the Middle wil fundamentele creativiteit stimuleren en de publieke belangstelling hiervoor vergroten. Het platform wil een veilige en toegankelijke plek zijn waar een publiek dichter op de huid van makers kan komen, actief aan het denken wordt gezet en zich onderdeel kan voelen van een artistiek proces. The Grey Space in the Middle hanteert in haar programmering het relationele perspectief. Ze onderzoekt hoe een idee tot stand komt en tot uitvoering wordt gebracht. Inhoudelijk artistiek werk en een verdiepend programma komen samen met eten en dansen, verbonden door de dag en de nacht. The Grey Space is geïnteresseerd in hoe technologie kan worden ingezet in een artistiek proces, hoe het ‘digitaal denken’ tastbaar wordt gemaakt in de projecten en onderzoeken van makers en welke gevolgen dit heeft voor het menszijn in een wereld waarin de grenzen tussen het digitale en het fysieke steeds meer vervagen. Centraal in het jaarprogramma staan twee edities van de residentie Open Space dat voor het publiek open is als doorlopende tentoonstelling en wordt geactiveerd door een contextprogramma. Makers diepen hun artistieke praktijk uit en toetsen het aan een publiek.

website