(w)aardewerk | Crafts Council Nederland

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 78.559

Crafts Council Nederland (CCNL) is het landelijk platform en expertisecentrum voor de ontwikkeling en stimulering van het creatieve ambacht en de creatieve maakcultuur. Het aankomend jaar agendeert CCNL onder de titel (w)aardewerk urgente kwesties rondom het winnen van grondstof en het vervaardigen van keramische producten. De grondstoffen voor aardewerk komen rechtstreeks uit de bodem, maar door vervuiling, droogte, afgravingen, beschadigen van de natuur, stookprocessen en goedkope massaproducties is aardewerk tegenwoordig verre van duurzaam. In 2024 verkent het programma de mogelijkheden om keramiek te positioneren als duurzaam materiaal door innovatie en opschaling van midden- en kleinschalige keramiekproductie te onderzoeken.

website