klachten

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie streeft naar een goede en heldere dienstverlening en hecht aan klanttevredenheid. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de dienstverlening of communicatie van het fonds en een klacht wil indienen.

klachtenreglement

Als je een klacht wil indienen, kun je gebruik maken van ons klachtenreglement. Dit reglement heeft tot doel de kwaliteit van onze dienstverlening verder te bevorderen en te zorgen dat het fonds zorgvuldig omgaat met je klacht. Klachten kunnen door aanvragers, externe relaties of adviseurs schriftelijk per post of per e-mail via feedback@stimuleringsfonds.nl worden ingediend.

vertrouwenspersoon

Wil je melding maken van een ongewenste omgangsvorm, dan is Mores daarvoor het aangewezen meldpunt voor onder andere de creatieve industrie. Heb je last (gehad) van 'ongewenste omgangsvormen': seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten? Dan kun je contact opnemen een van de vertrouwenspersonen verbonden aan het platform. Mores en de vertrouwenspersonen van het meldpunt zijn onafhankelijk, alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.