Aural Spaces 2024 | Entrée

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 339.500

Concertvrienden en Entrée zijn organisaties die naar eigen zeggen graag voor opschudding, innovatie en vernieuwing zorgen in Het Concertgebouw. De organisaties experimenteren met de vele toepassingen van 4DS technologie om het publieksbereik van het Concertgebouw te vergroten en te verbreden. Het festival Aural Spaces 2024 is het resultaat van een succesvolle pilot met 4DS-technologie in Het Concertgebouw. 4DS-technologie kent een verscheidenheid aan ontdekte toepassingen, die de kruisbestuiving tussen klassieke muziek en andere -genres en/of kunstdisciplines kan versterken. Het festival biedt ruimte om te experimenten met 4DS en het resultaat aan een breed en divers publiek te presenteren. Het programma met educatieprogramma’s, interactieve luistersessies, improvisatiesessies en liveshows vindt plaats van donderdag tot en met zondag. Binnen deze activiteiten worden professionele muzikanten en audiomakers betrokken, maar ook studenten van verschillende opleidingen om te experimeteren met de techniek. Met FIBER wordt een educatieprogramma opgezet specifiek gericht op MBO-studenten. De initiatiefnemers werken samen met verschillende organisaties om het festival toegankelijker te maken voor mensen met een visuele of auditieve beperking of die neurodivers zijn.