onze adviseurs

Subsidieaanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke adviescommissies. Deze worden samengesteld uit deskundigen op verschillende vakgebieden.

Per regeling wordt gewerkt met een pool van adviseurs die op oproepbasis deelnemen aan de vergaderingen. Op basis van de aanvragen wordt gekeken welke expertise nodig is. Voor open oproepen worden ad hoc adviescommissies samengesteld. Binnen de Regeling Experiment worden aanvragen vanwege de doorlopende aard van de regeling intern beoordeeld door ten minste twee fondsmedewerkers.

Commissies worden zodanig samengesteld dat leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij de samenstelling van de commissie wordt gekeken naar het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling. Nieuwe adviseurs worden geselecteerd door de externe selectiecommissie adviseurs. De adviescommissies werken volgens de Werkwijze adviescommissies.

Bekijk hieronder de samenstelling van de verschillende adviescommissies en hun overige functies.

vormgeving

De adviescommissie Vormgeving adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Vormgeving. De adviescommissie bestaat uit:

Branko Popoviç (voorzitter)
Serana Angelista
Rosalie Bak
Saskia de Bodt
Ista Boszhard
Lenn Cox
Marlies Boterman
Bao Yao Fei
Esmee Geerken
Desirée Hammen
Eva Hilhorst
Niek Hilkmann
Anouk van Klaveren
Dorian Kingma
Guus Kusters
Joris Landman
Rogério Lira
Heleen van Loon
Aisha Madu
Rogier Martens
Hilda Moucharrafieh
Chris Mouw
Rachid Naas
Simone Post
Siba Sahabi
Giorgio Toppin
Nynke Tromp
Frank Verkade
Esther de Vries
Wasco/Henk van der Spoel
Jólan van der Wiel

Overige functies adviseurs Vormgeving

architectuur

De adviescommissie Architectuur adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Architectuur. De adviescommissie bestaat uit:

Oana Bogdan (voorzitter)
Joan Almekinders
Femke Bijlsma
Dymphie Braun
Onur Can Tepe
Simone Drost
Arjan Harbers
Jutta Hinterleitner
Marc Nolden
Dirk Oudes
Daan Petri
Wouter Pocornie
Gamze Saygi
Mathieu Schouten
Peter Vanden Abeele
Rixt Woudstra

Overige functies adviseurs Architectuur

digitale cultuur

De adviescommissie Digitale cultuur adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Digitale cultuur. De adviescommissie bestaat uit:

Hajo Doorn (voorzitter)
Paula Albuquerque
Katayoun Arian
Ard Bonewald
Persijn Broersen
Esmeralda Hoffman
Sanneke Huisman
Pawel Pokutycki
Isaura Sanwirjatmo
Meryem Slimani
Lilian Stolk
Marion Tränkle
Daan Couzijn
Beer van Geer
Maria Verstappen

Overige functies adviseurs Digitale cultuur

talentontwikkeling

De multidisciplinaire adviescommissie Talentontwikkeling adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Talentontwikkeling. De adviescommissie bestaat uit:

Daphne Bakker
Paulien Bremmer
Siuli Ko
Joris Landman
Harriët Mbonjani
Hellen van Rees
Giorgio Toppin

Overige functies adviseurs Talentontwikkeling

internationalisering

De multidisciplinaire adviescommissie Internationalisering adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Internationalisering ontwerpsector. De adviescommissie bestaat uit:

Ama van Dantzig
Isabel Driessen
Lucas Evers
Gertrude Flentge
Amira Gad
Zico Lopes
Arnout Meijer
Iris Ruisch
Phillip Schütte
Arthur Steiner
Yin Yin Wong

Overige functies adviseurs Internationalisering

upstream: music x design

De adviescommissie Upstream: Music x Design adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Upstream: Music x Design. De adviescommissie bestaat uit:

Marlies Timmermans (voorzitter)
Cengiz Mengüç
Karim Mrabti
Marlon Penninkhof
Jonne ter Braak
Johannes Verwoerd

Overige functies adviseurs Upstream: Music x Design

immerse\interact

De adviescommissie Immerse\Interact adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Immerse\Interact. De adviescommissie bestaat uit:

Absaline Hehakaya (voorzitter/Filmfonds)
Raoul de Jong
Tessa Boerman
Doede Holtkamp
Sarah Lugthart
Teddy Cherim
Floris Kaayk

festivals en publiekspresentaties

De adviescommissie Festivals en publiekspresentaties adviseert over de aanvragen voor een projectsubsidie via de Regeling Festivals en publiekspresentaties. De adviescommissie bestaat uit:

Rolf Quaghebeur (voorzitter)
Nadia Abdelkaui
Polina Medvedeva
Karim Mrabti
Rinke Vreeke

Overige functies adviseurs Festivals en publiekspresentaties

1- en 2-jarig activiteitenprogramma

De adviescommissie 1- en 2-jarig activiteitenprogramma adviseert over de aanvragen voor een subsidie via de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma. De adviescommissie bestaat uit:

Nathanja van Dijk (voorzitter)
Ella Buzo
Thomas Castro
Ama van Dantzig
Anne Dessing
Daan Petri
Katía Truijen
Marije Vogelzang

Overige functies adviseurs 1- en 2-jarig activiteitenprogramma

vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie

De adviescommissie vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie adviseert over de aanvragen voor een subsidie via de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028. Zodra de samenstelling van de commissie bekend is, worden de namen hier gepubliceerd.

platforms voor ontwerpend leren

De adviescommissie Platforms voor ontwerpend leren adviseert over de aanvragen van de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren. De adviescommissie bestaat uit:

Marjolein van Breemen (voorzitter)
Branko Popoviç
Marwan Magroun
Shirley Hendrikse

Overige functies adviseurs Platforms voor ontwerpend leren

actieprogramma ruimtelijk ontwerp

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) stelt per open oproep een onafhankelijke adviescommissie in die adviseert over de aanvragen.

De adviescommissie voor de Open Oproep Ruimte voor rechtvaardigheid bestaat uit:
Romy Heymans
Céline Janssen
Lena Knappers
Wouter Pocornie

Overige functies leden adviescommissie Ruimte voor rechtvaardigheid

De adviescommissie van de Open Oproep Wegen naar welzijn bestaat uit:
Riëtte Bosch
Saskia Kluit
Daniëlle Snellen
Edwin van Uum

Overige functies leden adviescommissie Wegen naar welzijn

De adviescommissie voor de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem bestaat uit:
Mike Duijn
Robbert Guis
Marit Janse
David Peleman

Overige functies leden adviescommissie Bouwen vanuit de bodem

De adviescommissie voor de Open Oproep Prachtige Productielandschappen bestaat uit:
Peter Michiel Schaap
Marieke Berkers
Janna Bystrykh
Wim Sinke

Overige functies leden adviescommissie Prachtige productielandschappen

De adviescommissie voor de Open Oproep Anders werken aan wonen bestaat uit:
Like Bijlsma
Lyongo Juliana
Eva Pfannes
Johan Snel

Overige functies leden adviescommissie Anders werken aan wonen

selectiecommissie adviseurs

Een door het bestuur benoemde externe selectiecommissie van maximaal drie externe leden, selecteert de kandidaat-leden voor de verschillende adviescommissies van het Stimuleringsfonds. Kandidaat-leden worden openbaar geworven en solliciteren op de functie van adviseur binnen een adviescommissie. Het voorkomen van belangenverstrengeling is een belangrijk criterium.

De onafhankelijke selectiecommissie voor de nieuwe adviseurs bestaat uit:

Valentijn Byvanck (voorzitter) – vormgeving
Ebru Aydin – discipline-overstijgend
Albert Herder – architectuur
Kitty Leering – digitale cultuur

bezwaarcommissie

Het Stimuleringsfonds werkt met een vaste onafhankelijke bezwaarcommissie, benoemd door de bestuurder. De commissie wordt extern geworven op basis van vooraf opgestelde profielen. Bij de samenstelling van de commissie wordt gekeken naar het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling. Lees hier meer over bezwaren.

De bezwaarcommissie bestaat uit:

mr. G.A.J.A. Trapman
mr. P.M. Bloemers
mr. C. Hakbijl
mw. C. Sitaram
mw. A. Verstegen