Activiteitenprogramma Das Leben am Haverkamp 2024 | Das Leben am Haverkamp

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 87.314

Stichting Das Leben am Haverkamp komt voort uit het collectief Das Leben am Haverkamp (DLAH) dat in 2014 is opgericht en bestaat uit vier makers: Christa van der Meer, Dewi Bekker en Gino Anthonisse en Anouk van Klaveren. Het initiatief heeft de vorm van een artist-run space: een plek waar intieme ontmoetingen tussen maker, publiek en presentatie samenkomen. Met mode en het menselijk lichaam als vertrekpunt, faciliteert DLAH experimentele samenwerkingen met aangrenzende disciplines, zoals beeldende kunst, film, muziek, performance en sociale wetenschap. Het jaarprogramma 2024 omvat vier onderdelen en reflecteert samen met makers op identiteitsvragen in de context van het huidige tijdsgewricht.

website