Stad vol verlangen | Stichting Architectuurcentrum Nijmegen

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 71.500

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het onafhankelijke Nijmeegse platform voor bijeenkomsten, excursies, college en debat, waar experts de actualiteit en tendensen in de architectuur, bouw, bestuur en creatieve sector presenteren, waar het gesprek wordt aangegaan met inwoners en waar wordt gereflecteerd op de koers van de stedelijke ontwikkelingen. In 2024 onderzoekt ACN met het jaarthema Stad vol verlangen hoe ze de (CO2- neutrale) vlam van de stad weer hoog op kunnen laten laaien, te midden van crisisdenken en weinig aantrekkelijke zaken als stikstofregels en CO2-waarden. Met dit jaarprogramma wil ACN de transformatie van de stad benaderen vanuit verlangen en schoonheid om nieuwe energie in te brengen in complexe opgaves.

website