Composting Computers | Creative Coding Utrecht

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 120.000

Creative Coding Utrecht (CCU) is het platform voor digitale creativiteit. CCU stimuleert makers, verbindt organisaties en sectoren, inspireert publiek en deelt kennis met hobbyisten en ict-professionals. CCU biedt mogelijkheden voor een eerste verkenning van creative coding, tot verdieping voor de artistieke praktijk van professionals. Het platform is in 2023 verhuisd naar de boomtoren op de circulaire broedplaats Het Hof van Cartesius. In het activiteitenprogramma van 2024 is het stimuleren van een natuur inclusieve digitale cultuur een rode draad.

website