Conflux Festival 2024 | Stichting Reverb Rotterdam

Regeling Festivals en publiekspresentaties 2023
Toegekend bedrag: € 50.000

Het Conflux Festival is opgezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse kunstklimaat door het initiëren en presenteren van kwalitatief hoogwaardige kunstprojecten die zich begeven op het snijvlak tussen kunst, wetenschap en technologie. Een belangrijk onderdeel van het festival is om deze projecten beschikbaar te maken voor een breed publiek. Onder het thema Symbiotic Realities organiseert Reverb voor de derde keer een vierdaags festival op verschillende binnen- en buitenlocaties in Rotterdam. Binnen het thema Symbiotic Realities vraagt Reverb zich af wat voor interne subjectieve ervaringen machines, planten en dieren hebben en hoe die hun realiteit vormgeven. Daarbij worden vragen gesteld over of het mogelijk is om de ‘andere bewustzijnsvormen’ echt te leren kennen en te achterhalen hoe hun realiteit wordt bepaald door hun interne ervaringen? Zo ja, welke technologieën kunnen we dan inzetten voor informatieuitwisseling en kun je überhaupt op deze informatie vertrouwen? De activiteiten bestaan uit een conferentie, tentoonstellingen, performance programma’s, clubnachten en luistersessies. Het multisensoriale programma is bedoeld om nieuwe inzichten te verwerven rondom de relatie tussen mens, machine en de natuur. Met het festival wil Reverb een kwalitatief hoogwaardig kunst evenement neerzetten dat nieuwsgierigheid aanwakkert bij een breed publiek. De organisatie is ervan overtuigd dat nieuwsgierigheid leidt tot het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling van kennis rondom de mens in relatie tot haar omgeving en haar toekomst.

website