The Practice of Everyday Technology: Seasonal Computing | Varia

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023
Toegekend bedrag: € 99.245

Varia is een Rotterdams initiatief dat actief is op het gebied van mediageletterdheid, collectieve infrastructuren, technologische onderlinge afhankelijkheid, technofeminisme, doe-het-zelfcultuur en zelforganisatie. De activiteiten van Varia worden geleid door het concept van everyday technology. Het programmathema voor 2024 is Seasonal Computing. Een belangrijk kenmerk van de huidige benadering en het gebruik van technologie, in het bijzonder als het gaat om computergebruik en digitale praktijken, is volgens de aanvrager de vraag naar constante beschikbaarheid ten dienste van winst gericht tech-kapitalisme. Deze ideologie put materiële en menselijke bronnen uit, van de winning van zeldzame aardmineralen tot een wijdverspreide mentale en fysieke uitputting. Door seizoensgebondenheid toe te passen op het programma 2024 wil Varia zich richten op resourcefulness. Om het idee van Seasonal Computing in het programma te weerspiegelen, zullen het programma, de routines en evenementen worden geleid door het eb en vloed van de vier Europese seizoenen. In 2024 richt Varia zich op drie onderwerpen die het hele jaar door zullen lopen. Deze zullen zich manifesteren als verschillende onderzoekslijnen, ook wel seeds, die in groepen worden onderzocht.

website