Inclusive Cities & Societies through Design

Het Stimuleringsfonds zet zich ervoor in om internationale uitwisseling en samenwerking met de Nederlandse creatieve industrie te stimuleren. Binnen het programma Inclusive Cities & Societies through Design doen we dat met een specifiek doel, namelijk via cultuur bijdragen aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld.

Vanuit het programma Internationalisering Ontwerpsector wakkert het Stimuleringsfonds via verschillende regelingen en open oproepen internationale uitwisseling en samenwerking met de Nederlandse creatieve industrie aan. Een specifiek onderdeel is het internationale programma Inclusive Cities & Societies through Design. Hierin stimuleert het fonds de inzet van ontwerpkracht rond de Sustainable Development Goals gericht op veilige en duurzame steden en het beschermen van werelderfgoed (SDG 11) en rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenlevingen (SDG 16).

drie doelstellingen

Met Inclusive Cities & Societies through Design willen we het volgende bereiken:
- Duurzame samenwerkingen en (kennis)netwerken tussen Nederland en de betreffende landen/regio’s opbouwen;
- Projecten die lokaal zijn geworteld en zijn gebaseerd op een lokale vraag stimuleren en/of versterken;
- Een inclusieve en gelijkwaardige benadering van grensoverschrijdende opgaven, samenwerkingen en uitwisseling bevorderen.

achtergrond

Het programma Inclusive Cities & Societies through Design is gestart binnen het beleidskader van het Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 en met financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de beleidsperiode 2017-2020 lag de geografische focus van dit deel van het programma onder de noemer TREM op de ring rond Europa, in de landen Turkije, Rusland, Egypte en Marokko. In de beleidsperiode 2021-2024 staat samenwerking en kennisuitwisseling met verschillende landen op het Afrikaanse continent centraal en zal het fonds zich vooral richten op het steunen van lokaal onderzoek en experiment. We doen dit onder meer via het mentorshipprogramma Building Beyond, thematische open oproepen en bijeenkomsten gericht op kennisdeling.

Links: Labweek Building Beyond tijdens Dak’Art in Senegal, Rechts: Labweek Buiding Beyond tijdens Reimagining Future African Cities in het Nieuwe Instituut

Building Beyond

Met Building Beyond wil het fonds bijdragen aan een doorlopende dialoog over hoe creatief werk dat is geworteld in de lokale gemeenschap tot nieuwe perspectieven kan leiden en inclusieve stedelijke plannen kan bevorderen. Het programma is gericht op het bevorderen en faciliteren van onderzoek, experiment en verbinding. Ook heeft het programma als doel netwerkvorming te faciliteren op het Afrikaanse continent en kennisdeling en uitwisseling te stimuleren tussen makers en ontwerpers binnen het Afrikaanse continent en in Nederland.

Dit laatste gebeurt via de jaarlijkse labweek in Nederland waar via bezoeken aan studio’s en culturele instellingen, netwerkevenementen, workshops en een publiek symposium uitwisseling tussen de programmadeelnemers en de Nederlandse creatieve industrie wordt gestimuleerd. Door middel van een labweek op het Afrikaanse continent krijgt het fonds via ontmoetingen en bezoeken ook inzicht in de lokale dynamiek, zicht op vragen in relatie tot de SDG’s, en een beeld van waar kansen liggen voor een langdurige uitwisseling met het Nederlandse ontwerpveld, bijvoorbeeld door gerichte residency-samenwerkingen. Voor de uitvoering van Building Beyond werkt het Stimuleringsfonds nauw samen met het Prins Claus Fonds.

open oproepen 2021-2023

Mentorship Building Beyond #1

In 2021 is door het Stimuleringsfonds en Prins Claus Fonds de Open Call Mentorship Building Beyond #1 uitgezet. In deze oproep werden Afrikaanse makers uitgenodigd om na te denken over de toekomst van de openbare ruimte, gemeenschap en functionaliteit op een groeiend continent.

De volgende 12 ontwerpers en kunstenaars werden geselecteerd:
- Flavia Gwiza
- Hana Tefrati
- Russel Hlongwane
- Ikram Hamdi Mansour
- Inam Kula
- Katesi Jacqueline Kalange
- Kwasi Darko
- Nifemi Marcus-Bello
- Salma Belal
- Youssef El Idrissi
- Mohamed Sirra
- Yishak Teklegiorgis

Lees meer over de selectie

Mentorship Building Beyond #2

In 2022 is door het Stimuleringsfonds en Prins Claus Fonds de tweede Open Call Mentorship Building Beyond #2 uitgezet.

De volgende 12 ontwerpers en kunstenaars werden geselecteerd:
- Wezile Harmans
- Uzoma Orji
- Sara Fakhry Ismail
- Rania Atef
- Olufèmi Hinson Yovo
- Neec Nonso
- Mika’il, the Muezzin
- Jepkorir Rose
- Helen Zeru
- Blqees Zuhair
- Arafa C. Hamadi
- Ana Raquel Machava

Lees meer over de selectie

Mentorship Building Beyond #3

In 2023 is door het Stimuleringsfonds en Prins Claus Fonds de derde Open Call Mentorship Building Beyond #3 uitgezet.

De volgende 12 ontwerpers en kunstenaars werden geselecteerd:
- Akwasi Bediako Afrane
- Chantell Hassan
- Doha Ibrahim
- Elolo Bosoka
- Isabella Asiimwe
- Jesse Gerard Mpango
- Khotso Lamola
- Michael Tesfaye
- Nneoma Angela Okorie
- Oratile Mothoagae
- Victor Adéwálé
- Yasmin Abdu Bushra

Lees meer over de selectie.

Mentorship Building Beyond #4

In 2024 heeft het Stimuleringsfonds en Prins Claus Fonds de vierde en laatste Open Call Mentorship Building Beyond #4 uitgezet.

Climate Action x Design

In de zomer van 2022 zetten het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en What Design Can Do samen een open oproep uit voor projecten gericht op klimaatverandering en deelname aan een Creative Climate Coalition tijdens de UN Climate Change Conference 2022 (COP27). Het doel was om ontwerpers uit verschillende landen in Afrika en uit Nederland samen te brengen en zo internationale uitwisseling van kennis en netwerk tussen de geselecteerde deelnemers te faciliteren en meer aandacht te creëren voor het benutten van ontwerpkracht bij de aanpak van urgente klimaatvraagstukken en de gerelateerde SDG’s.

De volgende acht makers en ontwerpers werden geselecteerd via de Open Oproep Climate Action x Design:
Studio Sway – Aquatecture Water Harvesting System
Dirk-Jan Visser – New Horizons
Studio Makkink & Bey – Waterschool United Nations
Hannah Bosland – ComposTerra
Abla el-Bahrway (Ba7r) – Papayrus and New media
Olivier de Gruijter – The Jerrycan Water Filter
Arthur Guilleminot – Piss Soap
Taller Architects – Social and ecosystemic connectivity in Montes de Maria

Lees meer over de selectie

Resilient Communities, Inclusive Cities, Just Societies

Doel van de Open Oproep Resilient Communities / Inclusive Cities / Just Societies is de creatieve industrie in Nederland en die in landen op het Afrikaanse continent te verbinden en gelijkwaardige benadering van globale uitdagingen, samenwerking en uitwisseling te bevorderen. Ontwerpers, makers, architecten, collectieven, platforms en culturele organisaties gevestigd in Nederland werden gevraagd om, in samenwerking met een of meerdere buitenlandse partners in landen in Afrika, actuele thema’s en vraagstukken te agenderen die zich verhouden tot de stad, haar omgeving en de gemeenschappen die er leven.

De volgende elf projecten werden geselecteerd:
Kalibu – Kalibu
Site Practice – Regenerative Fashion Community Campus in Kenya
LILA Living Landscapes – Water Cycle Stories
Slow Matter NL – Anthropocene Museum 10.0
Jossour program | (A)WAKE
Afaina de Jong – IN-FORM-ALL
Studio Jeanneworks – The Shadow of the Moon
Pauline van Dongen Innovations B.V. – The Solar Craft Hub – Oficina de Lihani
Taller Architects – Qursaya Island – Healthy communities along the Nile
T F Martelli – Accra Zine
AP+E – Decoding the Informal City

Lees meer over de selectie

Hidden (Hi)stories

In de Open Oproep Hidden (Hi)stories staan verborgen verhalen centraal die zich afspelen in de (lokale) context van het Nederlandse koloniale verleden en postkoloniale heden. We geven ruimte aan internationale samenwerkingsprojecten om deze verhalen met behulp van ontwerp te ontsluiten en hieraan gerelateerde vraagstukken, inzichtelijk, tastbaar en bespreekbaar te maken.

In samenwerking met het Nieuwe Instituut (NI) faciliteert het Stimuleringsfonds in 2024 een kennisuitwisselingstraject met bijeenkomsten en workshops. Doel hiervan is de geselecteerde projecten te verbinden aan elkaar en met experts vanuit het veld rondom het thema van de open oproep. Door middel van een publiek symposium zullen in 2024 de resultaten en betekenis van de ondersteunde projecten met een breder publiek worden gedeeld.

Lees meer over de selectie

Open Oproep Resilient Communities, Inclusive Cities, Just Societies Links: Pauline van Dongen Innovations – The Solar Craft Hub, Rechts: LILA Living Landscapes – Water Cycle Stories

TREM

De rol en inzet van ontwerp(denken) in de uitdagingen die snelle verstedelijking in Turkije, Rusland, Egypte en Marokko met zich meebrengt, stond centraal in het programma TREM. Denk aan het ontwerpen van inclusieve publieke ruimtes, het ontwikkelen van goede, betaalbare huisvesting en nieuwe vormen van circulair design. Twee open oproepen leidden tot 94 voorstellen voor samenwerkingsprojecten waarvan er 26 werden ondersteund in de start- en uitvoeringsfase.

Gedurende de looptijd van het programma zijn deelnemende partijen gestimuleerd kennis en expertise uit te wisselen, hun netwerken te versterken en nieuwe samenwerkingen met relevante stakeholders te organiseren, zowel binnen de ontwerpdisciplines als daarbuiten. Om de kennisuitwisseling aan te wakkeren organiseerde het Stimuleringsfonds verschillende meet-ups. De resultaten van het programma zijn vastgelegd in de publicatie Tales of the TREM en gedeeld en bediscussieerd in een gelijknamige livecast onder leiding van Jörgen Tjon a Fong.

Lees ook de Midterm rapportage Programma Internationalisering Ontwerpsector 2017-2018.

open oproepen 2017-2021

TREM #1

Begin 2018 werden in vier open oproepen de volgende projecten geselecteerd:

Open Oproep Turkije #1
- Lüleburgaz Bisiklete Biniyor, cycling for a better city, Artgineering, Novusens en Sustainable Solutions
- Mersin CityLab, Play the City en Mersin University
- Closing the Circle, IND [Inter.National.Design]
- Izmir Metabolic Cycling Network (IMCN), FABRICations

Open Oproep Rusland #1
- Prototyping Future Energy with HSE, Yin Aiwen
- Tomsk One – Living Laboratory, LEVS Architecten
- The Samarsky Yard, Schiemann Weyers en Samara State University
- New Urban Media Centre in Yekaterinburg, SVESMI, Municipal Association of Libraries en The July 16 Agency

Open Oproep Egypte #1
- Grounded Urban Practices, Non Fiction en Cluster
- From El Labana to Bustan, Bureau LADA, CILAS en Beit Yakan
- Hope for Embaba, MAATworks
- Connecting Deltas, Shift Works en Abdalla Daif

Open Oproep Marokko #1

- Affordable Housing Casablanca, BureauSLA en Idmaj Sakan
- PLAY CITY, NoRA
- Learning from Tiznit | Designing softscapes of Care and Resilience, Slow Research Lab
- Sahrij, Sara Frikech

TREM #2

In de Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte, Marokko #2 werden begin 2019 onderstaande projecten geselecteerd.

Geselecteerde projecten Turkije:
- Tradition as a Making Tool, Space Crafters en Cross Change
- Inclusive Regenerative Fashion in Turkey, Knitwear Lab en Bersa Triko
- No Seat at the Table, Minem Sezgin, Jasmijn de Nood, Rajab Eryiğit, Bob Mollema en Erhan Muratoğlu
- Pomace: Learning Circularity from Olive, Random Works en Olive Academy Karaburun

Geselecteerde projecten Rusland:
- Murmansk Prospekt, Stichting Sonic Acts en Friday Milk
- The Sea of Orange, Maatschap Observatorium en Street Art Research Institute St. Petersburg
- What do landscapes say? Speculating on the Diversity of Landscapes and Identities, Nomaos
- Identity in Typical, Daria Naugolnova, Alexey Boev

Geselecteerde projecten Egypte:
- We Are Data, IMPAKT en Cairotronica
- Papyrus and New Media, Ba7r, Khatt Foundation en Megawra
- Asil – Arabic Typographic Experiments in Egypt, Tarek Atrissi Design, Studio DecoType en Al-Qalam Foundation
- Taking Stock, Elke Uitentuis, Wouter Osterholt, Mariam Elnozahy

Geselecteerde projecten in Marokko:
- One Square Meter Berber, Mina Abouzahra en Nina Mohammed-Galbert
- QANAT: a training for the not yet, Jeanne van Heeswijk en Le 18
- Out.of.the.blue.map, Manon Bachelier, Justine Daquin en Zoé Le Voyer
- Tanger: Facets of a Mediterranean Intersection, Amsterdams Andalusisch Orkest, Mahal Art Space, Ecole Nationale d’Architecture en Think Tanger

Links: publicatie Tales of the TREM, Rechts: Meet-up Marokko met Amina Mourid en Hicham Bouzid van cultureel platform Think Tanger