Homepage

Inclusive Cities & Societies through Design

Het Stimuleringsfonds zet zich ervoor in om internationale uitwisseling en samenwerking met de Nederlandse creatieve industrie te stimuleren. Binnen het programma Inclusive Cities & Societies through Design doen we dat met een specifiek doel, namelijk via cultuur bijdragen aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld.

Vanuit het programma Internationalisering stimuleert het Stimuleringsfonds via verschillende regelingen en open oproepen internationale uitwisseling en samenwerking met de Nederlandse creatieve industrie. Een specifiek onderdeel is het internationale programma Inclusive Cities & Societies through Design, waarin het fonds ontwerpkracht stimuleert rond de Sustainable Developement Goals (11 en 16).

Het programma Inclusive Cities & Societies through Design is gestart binnen het beleidskader van het Internationaal cultuurbeleid 2017-2020 en met financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de beleidsperiode 2017-2020 lag de geografische focus van dit deel van het programma onder de noemer TREM op de ring rond Europa, in de landen Turkije, Rusland, Egypte en Marokko. In de beleidsperiode 2021-2024 staat samenwerking en kennisuitwisseling met verschillende landen in Afrika en in het Midden-Oosten centraal en zal het fonds zich hier vooral richten op het steunen van lokaal onderzoek en experiment. We doen dit onder meer via het programma Building Beyond.

TREM
Centraal in het programma TREM staat de rol en inzet van ontwerp(denken) in de uitdagingen die snelle verstedelijking in Turkije, Rusland, Egypte en Marokko met zich meebrengt. Denk aan het ontwerpen van inclusieve publieke ruimtes, het ontwikkelen van goede, betaalbare huisvesting en nieuwe vormen van circulair design. Twee open oproepen leidden tot 94 voorstellen voor samenwerkingsprojecten waarvan er 26 werden ondersteund in de start- en uitvoeringsfase. Gedurende de loop van het programma zijn deelnemende partijen gestimuleerd kennis en expertise uit te wisselen, hun netwerken te versterken en nieuwe samenwerkingen met relevante stakeholders te organiseren, zowel binnen de ontwerpdisciplines als daarbuiten. De resultaten van het programma zijn vastgelegd in de publicatie Tales of the TREM.

Building Beyond
Inclusive Cities & Societies through Design heeft met Building Beyond in de nieuwe beleidsperiode een vervolg gekregen. In de eerste fase van dit programma ligt de focus op samenwerking en kennisuitwisseling met Afrika. Nergens anders ter wereld is de groei van stedelijke centra en jongerenpopulaties namelijk zo groot als op het Afrikaanse continent. Voor de uitvoering van Building Beyond werkt het Stimuleringsfonds nauw samen met het Prins Claus Fonds en het pan-Afrikaanse netwerk African Crossroads dat opereert vanuit het regiokantoor van Hivos in Zimbabwe. In 2021 is door het Stimuleringsfonds en Prins Claus Fonds de Open Call Mentorship Building Beyond #1 uitgezet. In deze oproep werden Afrikaanse makers uitgenodigd om na te denken over de toekomst van de openbare ruimte, gemeenschap en functionaliteit op een groeiend continent. In 2022 volgde de tweede Open Call Mentorship Building Beyond #2.

open oproepen

TREM #1

Begin 2018 werden in vier open oproepen de volgende projecten geselecteerd:

Open Oproep Turkije #1
- Lüleburgaz Bisiklete Biniyor, cycling for a better city, Artgineering, Novusens en Sustainable Solutions
- Mersin CityLab, Play the City en Mersin University
- Closing the Circle, IND [Inter.National.Design]
- Izmir Metabolic Cycling Network (IMCN), FABRICations

Open Oproep Rusland #1
- Prototyping Future Energy with HSE, Yin Aiwen
- Tomsk One – Living Laboratory, LEVS Architecten
- The Samarsky Yard, Schiemann Weyers en Samara State University
- New Urban Media Centre in Yekaterinburg, SVESMI, Municipal Association of Libraries en The July 16 Agency

Open Oproep Egypte #1
- Grounded Urban Practices, Non Fiction en Cluster
- From El Labana to Bustan, Bureau LADA, CILAS en Beit Yakan
- Hope for Embaba, MAATworks
- Connecting Deltas, Shift Works en Abdalla Daif

Open Oproep Marokko #1

- Affordable Housing Casablanca, BureauSLA en Idmaj Sakan
- PLAY CITY, NoRA
- Learning from Tiznit | Designing softscapes of Care and Resilience, Slow Research Lab
- Sahrij, Sara Frikech

TREM #2

In de Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte, Marokko #2 werden begin 2019 onderstaande projecten geselecteerd.

Geselecteerde projecten Turkije:
- Tradition as a Making Tool, Space Crafters en Cross Change
- Inclusive Regenerative Fashion in Turkey, Knitwear Lab en Bersa Triko
- No Seat at the Table, Minem Sezgin, Jasmijn de Nood, Rajab Eryiğit, Bob Mollema en Erhan Muratoğlu
- Pomace: Learning Circularity from Olive, Random Works en Olive Academy Karaburun

Geselecteerde projecten Rusland:
- Murmansk Prospekt, Stichting Sonic Acts en Friday Milk
- The Sea of Orange, Maatschap Observatorium en Street Art Research Institute St. Petersburg
- What do landscapes say? Speculating the Diversity of Landscapes and Identities, Nomaos
- Identity in Typical, Daria Naugolnova, Alexey Boev

Geselecteerde projecten Egypte:
- We Are Data, IMPAKT en Cairotronica
- Papyrus and New Media, Ba7r, Khatt Foundation en Megawra
- Asil – Arabic Typographic Experiments in Egypt, Tarek Atrissi Design, Studio DecoType en Al-Qalam Foundation
- Taking Stock, Elke Uitentuis, Wouter Osterholt, Mariam Elnozahy

Geselecteerde projecten in Marokko:
- One Square Meter Berber, Mina Abouzahra en Nina Mohammed-Galbert
- QANAT: a training for the not yet, Jeanne van Heeswijk en Le 18
- Out.of.the.blue.map, Manon Bachelier, Justine Daquin en Zoé Le Voyer
- Tanger: Facets of a Mediterranean Intersection, Amsterdams Andalusisch Orkest, Mahal Art Space, Ecole Nationale d’Architecture en Think Tanger

Mentorship Building Beyond #1

Begin 2022 werden binnen het eerste mentorschapsprogramma Building Beyond 12 ontwerpers en kunstenaars geselecteerd.

- Flavia Gwiza
- Hana Tefrati
- Russel Hlongwane
- Ikram Hamdi Mansour
- Inam Kula
- Katesi Jacqueline Kalange
- Kwasi Darko
- Nifemi Marcus-Bello
- Salma Belal
- Youssef El Idrissi
- Mohamed Sirra
- Yishak Teklegiorgis

Climate Action x Design

In de zomer van 2022 zetten het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en What Design Can Do samen een open oproep uit voor projecten gericht op klimaatverandering en deelname aan een Creative Climate Coalition tijdens de UN Climate Change Conference 2022 (COP27). De volgende acht makers en ontwerpers die werden geselecteerd via de Open Oproep Climate Action x Design:

Studio Sway – Aquatecture Water Harvesting System
Dirk-Jan Visser – New Horizons
Studio Makkink & Bey – Waterschool United Nations
Hannah Bosland – ComposTerra
Abla el-Bahrway (Ba7r) – Papayrus and New media
Olivier de Gruijter – The Jerrycan Water Filter
Arthur Guilleminot – Piss Soap
Taller Architects – Social and ecosystemic connectivity in Montes de Maria