Open Call Mentorship Building Beyond #2

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Prins Claus Fonds organiseren samen voor de tweede keer het programma Building Beyond. Wij nodigen ontwerpers, makers, kunstenaars, denkers, architecten uit het Afrikaanse continent uit om de toekomst van publieke ruimten en gemeenschappen op het zich ontwikkelende Afrikaanse continent vorm te geven en binnen de lokale context in praktijk te brengen. Building Beyond moedigt hen aan om nieuwe realiteiten niet alleen te dromen maar ook tot werkelijkheid te maken. Met als doel een nieuwe draai geven aan de toekomst van Afrikaanse steden door ontwerp te combineren met ruimtelijke ordening.

30 juni 2022

Onze steden worden gevormd door een dynamische interactie tussen mensen, politiek, culturele uitingen, infrastructuur, economische sectoren, en dromen. Afrika is het snelst groeiende continent op aarde, met de jongste populatie en de grootste stedelijke expansie. Daarom wordt deze dynamiek sterker dan ooit gevoeld in Afrikaanse steden. Veel steden in Afrika ervaren hoe bepaalde, en soms nieuwe, fenomenen zoals toenemende privatisering, verscherpt toezicht en de voortschrijdende klimaatverandering zich steeds sterker doen gelden terwijl, tegelijkertijd, de maatschappelijke en publieke ruimten krimpen. Doordat de inrichting van steden steeds complexer wordt, neemt de noodzaak om op allerlei manieren kritisch te denken over de toekomst en hoe wij leven almaar toe. Ontwerpers, kunstenaars en cultuurprofessionals dragen bij aan gemeenschappen en zorg, en bieden daarnaast ook nieuwe en creatieve perspectieven op saamhorigheid, locatie en ruimte.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Prins Claus Fonds willen de ruimte bieden aan creatieven om heersende machtsstructuren actief uit te dagen en nieuwe methoden om hun gemeenschappen hierin te betrekken te ontwikkelen. We willen ruimte bieden aan een veelheid van perspectieven die je stimuleren om nogmaals na te denken, en om dieper en anders na te denken. Dit programma is onderdeel van een grotere discussie over hoe creatieve en typisch lokale uitingen en praktijken, gemeenschappen, queer theory, postkolonialisme en/of intersectionaliteit ons kunnen leiden naar andere kennistheorieën, methodieken en ecologieën die transformationele stedelijke agenda’s bevorderen.

Creatief aangedreven kritische ontwerpmethoden en culturele producties kunnen autonomie stimuleren, eigenaarschap bekrachtigen, en een nieuwe invulling geven aan publieke ruimte. Building Beyond is een alternatief educatief programma waarbij je samenkomt met vakgenoten om de toekomst van jullie gemeenschappen opnieuw te doordenken. We willen je stimuleren om te onderzoeken hoe jouw werk en werkmethode zich verhouden tot ontwerp, de publieke ruimte, architectuur, activisme, beleid en de digitale ruimte, met als resultaat een nieuwe aanpak voor de uitdagingen die zich voordoen in de publieke ruimte in jouw stad en voor de gemeenschappen die er wonen.

open call

Ben jij een ontwerper, maker, kunstenaar, denker, architect of iets wat hier ook onder valt of aan gerelateerd is, en kom je uit en ben je werkzaam in Algerije, Benin, Burkina Faso, Burundi, Congo, Egypte, Ethiopië, Congo-Kinshasa, Ghana, Kenia, Libië, Mali, Mauritanië, Marokko, Mozambique, Niger, Nigeria, Uganda, Rwanda, Senegal, Somalië, Tanzania, Tunesië, Tsjaad, Zuid-Afrika of Zuid-Sudan? Dan nodigen we je graag uit om je aan te melden voor deze call.

Building Beyond nodigt 12 ontwerpers, creatieven en kunstenaars uit voor dit eenjarig programma. Het doel is het bevorderen van thought leadership, het stimuleren van kritisch denken en solidariteit, en het herkaderen van op ontwerp gebaseerde activiteiten. Het programma bestaat uit ‘peer group’-sessies, masterclasses en twee mentorevents in de vorm van Lab Weeks (één op het Afrikaanse continent en de andere in Nederland) waarbij de deelnemers ideeën kunnen uitwisselen en aan hun netwerk binnen verschillende disciplines kunnen bouwen. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een bedrag van € 10.000 plus mentorbegeleiding om het voorstel beschreven in hun aanmelding verder uit te werken.

We zoeken specifiek naar personen met circa 5 tot 10 jaar ervaring in ontwerp en/of ruimtelijk onderzoek en/of werk op het gebied van ruimtelijke ordening. Wat we heel graag willen zien is experimenteel werk dat disciplinaire en thematische grenzen overschrijdt en hopen vooral op aanmeldingen die zich richten op de wensen en behoeften van gemeenschappen en zich tevens inzetten voor de inclusiviteit van achtergestelde groepen en identiteiten.

aanmeldingen

Je kunt je aanmelden via het Prince Claus Awards Platform. Lees daarvoor eerst de Guidelines & Eligibility en ga voor meer informatie naar onze Frequently Asked Questions.

De deadline voor aanmeldingen is 4 augustus 2022, 23:59 CEST. Enkel volledige aanmeldingen ingediend via het platform en voor het verstrijken van de deadline worden in overweging genomen.

Building Beyond Mentorship 2021–2022

Lees hier meer over de 12 geselecteerde ontwerpers en kunstenaars van de eerste ronde. Deze creatieven, afkomstig uit negen Afrikaanse landen, zijn allemaal actief op verschillende vlakken binnen de ontwerp industrie, zoals architectuur, stedenbouw, digitaal ontwerp, beeldende kunst, fotografie, onderzoek en performance kunst.

over het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Nederlandse cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Het fonds financiert bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Vanuit het programma Internationalisering stimuleert het fonds internationale uitwisseling en samenwerking met de Nederlandse creatieve industrie door middel van verschillende regelingen en open oproepen. Een specifiek onderdeel is het internationale programma Inclusive Cities and Societies through Design, waarin het fonds ontwerpkracht stimuleert rondom de Sustainable Developement Goals (11 en 16). Voor dit programmadeel richt het Stimuleringsfonds zich op (kennis)uitwisseling tussen de Nederlandse en de Afrikaanse creatieve industrie. Het Mentorship Building Beyond en de partnership met het Prins Claus Fonds zijn onderdeel van dit programma.

over het Prins Claus Fonds

Het Prins Claus Fonds ondersteunt al meer dan 25 jaar culturele en artistieke initiatieven in uitdagende omstandigheden. De missie van het Fonds is het steunen, verbinden en vieren van culturele organisaties en kunstenaars daar waar cultuur onder druk staat door uitreiken van de Prins Claus Prijzen: de Seed, Mentorship & Impact Awards. Het Fonds is een succesvolle en verbindende speler in kunst- en cultuursectoren wereldwijd, waarmee het kritische debatten mogelijk maakt en creatieve expressie stimuleert. Dankzij zijn jarenlange ervaring en autonomie wordt het Fonds gezien als een wereldleider in het ondersteunen van onafhankelijke en kwalitatief hoogstaande culturele initiatieven met een brede maatschappelijke impact.