Terugblik Creative Climate Collective op COP27 in Egypte

In samenwerking met What Design Can Do (WDCD) heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het Creative Climate Collective gelanceerd, een groep van 18 architecten, ontwerpers en makers uit Egypte, Ghana, Kenia, Mali, Mozambique, Nederland en Zuid-Afrika om te pleiten voor een grotere rol voor vormgeving in de oplossingen voor de huidige klimaatongelijkheid. Tussen 10 en 12 november 2022 heeft het collectief op de 27e VN-klimaatconferentie (COP27) in het Egyptische Sharm-El-Sheikh deelgenomen aan paneldiscussies en presentaties en een expositie georganiseerd. Doel van het collectief is het vormen van allianties met andere stakeholders, het uitwisselen van ideeën en het verbinden van partijen uit verschillende regio’s van de wereld en sectoren.

Er is geen enkel continent dat dit jaar niet is getroffen door de verwoestende effecten van extreme weersomstandigheden, van extreme droogte en overstromingen in Afrika en bosbranden in Noord-Amerika en Australië tot hittegolven in Europa en overstromingen in Pakistan, wat tot desastreuze gevolgen heeft geleid. Op de dit jaar gehouden COP27 kwamen duizenden beleidsmakers, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en partijen uit de private sector bijeen om tijdens de twaalfdaagse top wereldwijde maatregelen tegen klimaatverandering af te stemmen en op te schalen.

Er stonden vele onderwerpen op de agenda: van de relatie tussen financiering en fossiele brandstoffen tot hoe landen hun inspanningen op het gebied van klimaatadaptatie kunnen versterken of een begin kunnen maken met herstelbetalingen. Creatieve vernieuwers kunnen een belangrijke rol spelen bij oplossingen voor structurele en duurzame transities en het stoppen van de klimaatcrisis. Maar in de beleidsdiscussies en daar waar de beslissingen worden genomen ontbreekt het perspectief van (maatschappelijke) vormgeving grotendeels wat een verlies betekent voor de regeneratie van toekomstige omgevingen.

Ontwerper en architect Rianne Makkink lichtte haar project 'WaterSchool' toe, een ontwerp voor een holistische school die volledig georganiseerd is rondom water.
Op COP27 presenteerde het Creative Climate Collective zijn projecten en activiteiten aan de hand van de thema’s water, gemeenschap, materialen en nieuwe media.

In de paneldiscussie Design as a key for change die de deelnemers van het Creative Climate Collective samen met WDCD hadden georganiseerd, werden voorbeelden besproken van de verschillende manieren waarop vormgeving een rol kan spelen bij klimaatoplossingen. Voor sommigen betekent dat het verkennen van de rol van nieuwe media bij het analyseren van niet-menselijke perspectieven, voor anderen het samenwerken met lokale gemeenschappen om sociaal-ecologische corridors te creëren om zo de natuurlijke bossen in Colombia te kunnen behouden. Binnen het Creative Climate Collective werken veel van de creatives mee aan community-driven projecten die gericht zijn op lokale oplossingen. Voorbeelden van projecten die door het collectief werden gepresenteerd waren onder andere hoogwaardige protheses en rolstoelen die vervaardigd waren van in Mozambique ingezamelde visnetten en petflessen; een alternatief educatief platform dat gericht is op historische en precaire stedelijke landschappen, ruimtelijke rechtvaardigheid en klimaatverandering in Egypte en een coöperatie voor het telen van indigo in Mali.

Panelsessie ‘Design as a key for change’ met Rianne Makkink, Shaakira Jassat, Marta Uetela, Salma Belal en Olivier de Gruijter, 5 van de 8 geselecteerden in de Open Oproep Climate Action x Design.
Architect Salma Belal: 'In plaats van alles opnieuw bouwen kunnen we de bestaande industriële systemen ook aanpassen om de huidige klimaatcrisis te bestrijden.'
Henk Ovink, speciale gezant voor internationale watervraagstukken, gaf een presentatie over het verbindende vermogen van zowel water als vormgeving.
Tijdens de workshop begon er een discussie over hoe je het vertrouwen kunt verkrijgen van de beleidsmakers en de lokale gemeenschappen om alternatieven te kunnen doorvoeren.
De Creative Climate Collective leerde elkaar beter kennen en werkten samen aan een gezamenlijke missie.
Het Creative Climate Collective samen met de medewerkers van What Design Can Do, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Henk Ovink, speciaal gezant voor internationale watervraagstukken.

Creative Climate Collective
Afgelopen zomer lanceerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en What Design Can Do gezamenlijk de Open Oproep Climate Action x Design. De adviescommissie selecteerde 8 projecten uit de 26 inzendingen.

Klik hier voor meer informatie over de 18 deelnemers van het Creative Climate Collective. De platformen World of Topia en koozArch hebben ook een serie artikelen gepubliceerd.