Open Call Mentorship Building Beyond #4

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Prins Claus Fonds organiseren samen voor de vierde en laatste keer het mentorprogramma Building Beyond. Daarvoor nodigen we ervaren kunstenaars, cultural practitioners en creatieven van het Afrikaanse continent uit om ideeën voor hun lokale context te realiseren en zo de toekomst van publieke ruimten en gemeenschappen op het zich ontwikkelende Afrikaanse continent vorm te geven.

9 april 2024

Onze stedelijke omgevingen zijn meer dan alleen maar ruimten om te leven. Het leven in de stad wordt bepaald door het samenkomen van en de wisselwerking tussen mensen en voorwerpen, ruimten en materialen en persoonlijke en gezamenlijke identiteiten. De stedelijke omgeving en de randen ervan verkeren in een continu proces van (her)inrichting, beweging en onderhandeling – met veel loops voor toegang, grenzen, causaliteit en kansen. Door de toenemende urbanisatie vindt er in steden echter een verschuiving plaats in reactie op de zware druk van opgedrongen modernisering, klimaatveranderingen en groeiende bevolkingen met implicaties voor de manieren van samenleven in de stedelijke ruimten. Hierdoor is er behoefte aan ruimte om vraagtekens te zetten bij de soort steden die we ontwikkelen en wat er verloren gaat in de steden die we bouwen.

Afrikaanse steden, de randen ervan en hun gemeenschappen consolideren voortdurend de materiële omstandigheden van de fysieke stad door de dynamiek van de levende stad. Als zodanig zijn Afrikaanse steden plekken van veranderlijkheid en (her)configuratie die de gebouwde omgeving verplaatsen naar buiten de vermeende grenzen. Ze bieden ons een kijkje in de mogelijke constellaties die onze stedelijke omgevingen in zich dragen en naarmate we vorderen in het ontwikkelen van onze steden zetten ze ons aan om ons af te vragen: Wie is de verteller? Wie vertegenwoordigt? Wie creëert? Wie is uitgenodigd? Wie hoort er thuis?

open oproep

Ben jij een ervaren kunstenaar, cultural practitioners of maker met 7 tot 15 jaar ervaring in architectuur, design, ruimtelijke kunst, openbare ruimte en/of stedelijke gemeenschappen? En woon en werk je in een van de in aanmerking komende landen? Dan nodigen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Prins Claus Fonds je uit om je aan te melden voor het mentorprogramma Building Beyond.
Let op:
Dit is het laatste jaar dat Building Beyond georganiseerd wordt.

aanmeldingen

Bekijk de richtlijnen van Building Beyond voordat je je aanmeldt. Aanmeldingen kunnen worden ingestuurd op het Prince Claus Awards-platform. Alleen volledige aanmeldingen die voor de deadline via het platform zijn ingediend worden in behandeling genomen.

De deadline voor aanmeldingen is 14 mei 2024 om 17.00 uur CEST.

programma

Building Beyond is een leerstructuur waarin je samenkomt met een groep vakgenoten om na te denken over je eigen praktijk en hoe je deze kunt inzetten binnen je lokale context, en om samen ideeën te verzamelen van over het hele continent. Het programma is gericht op de interactie met de gebouwde omgeving als een betekenisvolle en veranderlijke wereld. In deze setting ondersteunen we praktijken die zich bezighouden met de relationele wereld van gemeenschappen en openbare ruimte. We streven naar een dialoog over hoe veerkracht, menselijkheid en creativiteit in onze stedelijke omgevingen mogelijkheden kunnen creëren voor een gemeenschappelijk verbeelde werkelijkheid in de stad.

Building Beyond brengt 12 ervaren creatieven samen, die met verschillende media, benaderingen en interpretaties werken aan het overkoepelende thema van het mentoraat. Ondersteund door vier mentoren komt de groep het komend jaar een aantal keer bij elkaar om de dialoog, samenwerking en gelijke uitwisseling binnen de groep te bevorderen. Daarnaast ondersteunen we elke deelnemer in hun eigen praktijk en faciliteren we uitwisselingen tussen de groep, het groeiende netwerk en relevante externe makers.

Het programma bestaat uit verschillende interactieve online formats, zoals intervisie sessies en sessies met gastsprekers. We zullen elkaar ook twee keer persoonlijk ontmoeten in de vorm van Labweken. Dit zijn zesdaagse intensieve mentorbijeenkomsten, waarvan één plaatsvindt op het Afrikaanse continent en de andere in Nederland. Het programma omvat twee groepsprojecten waarin iedereen participeert, namelijk een publieksgericht evenement en een gezamenlijke publicatie. Daarnaast ontvangt elke deelnemer een subsidie van € 10.000 en begeleiding van mentoren om te werken aan het concept voor het werk dat de deelnemers in hun aanmelding hebben beschreven. Hoewel de subsidie niet beperkt is tot een strikt projectplan of budget, wordt het voorgestelde project van de deelnemer gebruikt als basis en richtlijn voor het programma en de inhoud ervan.

over het Prins Claus Fonds

Het Prins Claus Fonds ondersteunt al meer dan 25 jaar culturele en artistieke initiatieven in uitdagende omstandigheden. De missie van het Fonds is het steunen, verbinden en vieren van culturele organisaties en kunstenaars daar waar cultuur onder druk staat door uitreiken van de Prins Claus Prijzen: de Seed, Mentorship & Impact Awards. Het Fonds is een succesvolle en verbindende speler in kunst- en cultuursectoren wereldwijd, waarmee het kritische debatten mogelijk maakt en creatieve expressie stimuleert. Dankzij zijn jarenlange ervaring en autonomie wordt het Fonds gezien als een wereldleider in het ondersteunen van onafhankelijke en kwalitatief hoogstaande culturele initiatieven met een brede maatschappelijke impact.

over het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Nederlandse cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Het fonds financiert bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Vanuit het programma Internationalisering stimuleert het fonds internationale uitwisseling en samenwerking met de Nederlandse creatieve industrie door middel van verschillende regelingen en open oproepen. Een specifiek onderdeel is het internationale programma Inclusive Cities and Societies through Design, waarin het fonds ontwerpkracht stimuleert rondom de Sustainable Developement Goals (11 en 16). Voor dit programmadeel richt het Stimuleringsfonds zich op (kennis)uitwisseling tussen de Nederlandse en de Afrikaanse creatieve industrie. Het Mentorship Building Beyond en de partnership met het Prins Claus Fonds zijn onderdeel van dit programma.