Open Call Mentorship Building Beyond #3

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Prins Claus Fonds organiseren samen voor de derde keer het mentorprogramma Building Beyond. Daarvoor nodigen we ervaren ontwerpers, kunstenaars en creatieven van het Afrikaanse continent uit om ideeën te ontwikkelen voor de toekomst van publieke ruimten en gemeenschappen op het Afrikaanse continent waar stedelijke centra en jongerenpopulaties sterk groeien.

11 mei 2023

Via het eenjarig programma Building Beyond worden 12 ervaren ontwerpers, makers, kunstenaars en creatieven van het Afrikaanse continent met elkaar in verbinding gebracht. Doel van het programma is de samenwerking en uitwisseling tussen deelnemers onderling te bevorderen; de individuele deelnemers in hun eigen werk te ondersteunen; en de uitwisseling tussen de groep deelnemers en relevante externe professionals te faciliteren. Via het programma worden activiteiten gesteund die zijn gericht op de uitdagingen op het gebied van de publieke ruimte en gemeenschappen in lokale context en die alternatieve ideeën en methoden bieden om de fysieke stad af te stemmen op de realiteit en voorstellingen van de geleefde stad. Het Stimuleringsfonds en Prins Claus Fonds willen op die manier een impuls geven aan lokale, kritische ontwerpmethoden en culturele producties die vertrouwde ideeën over ruimte en burgerschap ter discussie stellen, de regie herstellen en eigendomsrecht opnieuw doordenken. Building Beyond is een alternatief educatief programma waarin makers van het Afrikaanse continent met vakgenoten kunnen nadenken over hun praktijk, activiteiten kunnen ondernemen binnen de lokale context, en ideeën en universele waarheden uit verschillende stedelijke contexten kunnen opdoen. Het algemene doel is een nieuwe invulling voor de toekomst van jouw specifieke context en continent.

open call
De open call is gericht op makers, ontwerpers, kunstenaars of creatieven van het Afrikaanse continent die 5 tot 10 jaar ervaring hebben in architectuur, design of ruimtelijke ordening, en in hun werk gericht zijn op het vormgeven van de toekomst van hun Afrikaanse stad. Zij kunnen zich aanmelden voor het mentorprogramma Building Beyond en via dit programma ideeën ontwikkelen voor de toekomst van de publieke ruimten en gemeenschappen op het Afrikaanse continent, in het bijzonder in hun stad. Deze ideeën kunnen ze in lokale context vormgeven.

programma
Het programma bestaat uit groepssessies met vakgenoten, sessies met gastsprekers en twee intensieve Lab Weeks – één op het Afrikaanse continent en één in Nederland – waar de deelnemers elkaar zullen treffen en ideeën kunnen uitwisselen en aan hun netwerk kunnen bouwen. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een bedrag van € 10.000 plus mentorbegeleiding om het voorstel beschreven in hun aanmelding verder uit te werken.

aanmeldingen
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het Prince Claus Awards Platform nadat zij de Eligibility Criteria & Guidelines hebben geraadpleegd.

De deadline voor aanmeldingen is 15 juni 2023 om 23.59 CEST. Alleen volledige aanmeldingen die voor de deadline zijn ingediend via het platform worden in behandeling genomen.

over het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Nederlandse cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Het fonds financiert bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Vanuit het programma Internationalisering stimuleert het fonds internationale uitwisseling en samenwerking met de Nederlandse creatieve industrie door middel van verschillende regelingen en open oproepen. Een specifiek onderdeel is het internationale programma Inclusive Cities and Societies through Design, waarin het fonds ontwerpkracht stimuleert rondom de Sustainable Developement Goals (11 en 16). Voor dit programmadeel richt het Stimuleringsfonds zich op (kennis)uitwisseling tussen de Nederlandse en de Afrikaanse creatieve industrie. Het Mentorship Building Beyond en de partnership met het Prins Claus Fonds zijn onderdeel van dit programma.

over het Prins Claus Fonds
Het Prins Claus Fonds ondersteunt al meer dan 25 jaar culturele en artistieke initiatieven in uitdagende omstandigheden. De missie van het Fonds is het steunen, verbinden en vieren van culturele organisaties en kunstenaars daar waar cultuur onder druk staat door uitreiken van de Prins Claus Prijzen: de Seed, Mentorship & Impact Awards. Het Fonds is een succesvolle en verbindende speler in kunst- en cultuursectoren wereldwijd, waarmee het kritische debatten mogelijk maakt en creatieve expressie stimuleert. Dankzij zijn jarenlange ervaring en autonomie wordt het Fonds gezien als een wereldleider in het ondersteunen van onafhankelijke en kwalitatief hoogstaande culturele initiatieven met een brede maatschappelijke impact.