Terugblik Labweek Building Beyond in Nederland

Van 9 tot en met 14 oktober 2023 kwamen de twaalf deelnemers en vier mentoren binnen het tweede mentorship programma Building Beyond - een samenwerking van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Prins Claus Fonds - naar Nederland. De samenstelling van de groep betreft cross-disciplinaire makers, ontwerpers en architecten uit verschillende steden binnen het Afrikaanse continent. De labweek met als thema Reimagining The Future of Cities bestond onder andere uit een serie workshops, een netwerkdiner, studio bezoeken en een publiek symposium. Roxanne da Graça, stafmedewerker Internationalisering, blikt terug.

samenwerking en verbinding

Begin dit jaar startte de tweede lichting van het mentorship-programma Building Beyond. Building Beyond is gericht op het bevorderen en faciliteren van (open) dialoog, samenwerking en verbinding, maar ook op het ondersteunen van de individuele praktijken van de deelnemers. Daarnaast is de doelstelling van het programma om ontmoeting en uitwisseling te stimuleren tussen makers uit verschillende steden binnen het Afrikaanse continent en uit Nederland. De twaalf deelnemers zijn gevestigd in verschillende landen, waaronder Egypte, Libië, Nigeria, Kenia, Benin, Ethiopië, Tanzania, Mozambique en Zuid-Afrika. De biografieën van alle mentoren en deelnemers vind je op deze pagina.

De deelnemers van het Mentorship Building Beyond werken in negen verschillende Afrikaanse landen waar sprake is van snelgroeiende steden. Met hun creativiteit, kritisch denken en doorzettingskracht zetten zij zich in voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de zichtbaarheid en participatie van lokale gemeenschappen, de inrichting van publieke ruimtes, dekolonisatie van architectuur en sociale rechtvaardigheid.

Sessie met Building Beyond deelnemers.

bezoek aan Bijlmer

Op maandagochtend werd de labweek afgetrapt met een bezoek aan het Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM) in de Bijlmer Amsterdam. De groep begon met een grounding sessie onder leiding van Wezile Harmans, een van de deelnemers van het Building Beyond programma. In de middag nam urbanist en oprichter van Bijlmer Believers 3.0, Wouter Pocornie, de groep mee voor een wandeltour door de Bijlmerbuurt waarbij hij de historische en hedendaagse context van verschillende plekken in de Bijlmer heeft toegelicht.

Wandeltour met urbanist Wouter Pocornie door de Bijlmerbuurt.

slow research

Op dinsdag verzorgde deelnemer van het programma Jepkorir Rose een interactieve poëtische sessie, waarbij werd gereflecteerd op de resultaten uit de eerdere grounding sessie van Wezile Harmans, in Museum het Schip, het Amsterdamse School Museum over kunst, architectuur en huisvesting. Daarna volgde een bezoek aan de studio van ontwerper Maria Blaisse, waar zij samen met de directeur van Slow Research Lab, Carolyn F. Strauss, een sessie verzorgde over spatial practice en reflecteerde op de kracht van slow research als methodologie.

Counter-mapping oefening in de Tempel, een culturele ruimte in Amsterdam.

counter-mapping

In de Tempel, een culturele ruimte in Amsterdam waar cultuur, creativiteit en experiment centraal staat, werd op dag drie gewerkt aan de gezamenlijke publicatie van de groep. Deelnemers Mika'il en Uzoma verzorgde een counter-mapping oefening. Een methode waarbij, door middel van het anders in kaart brengen van plekken, ontwikkelingen en ideeën, dominante machtsstructuren worden bevraagd om progressieve doelen te bevorderen. Later op de dag bouwde de groep een collectieve tool box die bijdraagt aan de inhoud van de gezamenlijke publicatie.

urban research

Op donderdag bezocht de groep de Independent School for the City in Rotterdam, waar directeur Mike Emmerik vertelde over hoe de School kritische en experimentele ideeën op het gebied van urban research, ontwerp, strategie en activisme samenbrengt in verschillende activiteiten. En daarnaast een platform biedt aan urban professionals om informele discussies te kunnen voeren over de uitdagingen van de moderne snelgroeiende steden. Aansluitend deelde architectuurhistorica Michelle Provoost ervaringen over het onderzoek voor het boek To Build an African City. Het boek doelt op een alternatieve benadering aan planners, ontwikkelaars en andere besluitmakers om meer inclusieve en duurzame New Towns in Afrikaanse steden te bouwen.

Op vrijdag bracht de groep in Rotterdam een bezoek aan Studio Ossidiana, een ontwerpstudio die werk ontwikkelt op het snijvlak van architectuur, design en landschap. Oprichters Alessandra Covini en Giovanni Bellotti presenteerden een aantal van hun projecten en werkmethodes en vertelden meer over de internationale samenwerkingen die met verschillende organisaties. In de middag werd in Schiedam een bezoek gebracht aan de culturele productiestudio Cookies, waar een gesprek ontstond over de rol van architectuur en digitale cultuur in het bevorderen van meer gezonde culturele ecosystemen.

De Building Beyond deelnemers op bezoek bij Studio Ossidiana.
De Building Beyond deelnemers.

Beyond Prescribed Future
Tot slot stond zaterdag in het teken van het publieke event Reimagining Future African Cities in het Nieuwe Instituut. Het eerste gedeelte van deze middag bestond uit vier verschillende paneldiscussies met de twaalf deelnemers en vier mentoren uit het programma. De groep verzorgde vier inspirerende en leerzame sessies. Het was een mooie dag met lezingen, gepresenteerd door Nieuwe Instituut in samenwerking met Prins Claus Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en African Architecture Matters.

Het publieke event Reimagining Future African Cities in het Nieuwe Instituut

Foto’s Sankrit, Maud Fernhout en Floor Besuijen