Open Oproep Climate Action x Design

Voor professionele ontwerpers en makers die een presentatie willen geven van een (potentieel) impactvol project, gericht op klimaatverandering, tijdens de UN Climate Change Conference 2022 in Sharm-el-Sheikh, Egypte.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 7.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 56.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en What Design Can Do roepen creatieve makers en ontwerpers in Nederland op om een voorstel in te dienen voor deelname aan de Creative Climate Coalition: een gedreven groep die samenkomt voor een driedaagse summit van 10 t/m 12 november tijdens de UN Climate Change Conference 2022 (COP 27) in Sharm-el-Sheikh, Egypte.

Het Stimuleringsfonds en What Design Can Do beogen met deze open oproep de internationale uitwisseling van kennis, ervaring en netwerk te faciliteren tussen de creatieve industrie in Nederland en in Afrika. ​​De acht geselecteerden komen via deze open oproep daarom samen met tien impactvolle makers en ontwerpers uit het Afrikaanse continent, die zijn uitgenodigd door What Design Can Do.

Tijdens de summit presenteren zij hun eigen project op interactieve wijze aan elkaar. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om hun werk ook aan bezoekers van de COP 27 te presenteren, waaronder internationale afgevaardigden van overheden, ngo’s, charitatieve organisaties, investeerders, kennisinstituten et cetera, en belangrijke contacten te leggen voor verdere ontwikkeling en potentiële implementatie van hun projecten.

Het doel is om meer aandacht te creëren voor het benutten van ontwerpkracht bij de Sustainable Development Goals (SDG’s), door het uitwisselen van innovatieve ideeën en oplossingen voor diverse klimaatvraagstukken.

voor wie is deze open oproep?

De Open Oproep Climate Action x Design staat open voor professionele ontwerpers, makers en ontwerpbureaus uit alle disciplines van de creatieve industrie, zoals bedoeld in de Regeling Open Oproep.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Professionele ontwerpers en makers kunnen een aanvraag indienen voor een presentatie van een (potentieel) impactvol project, gericht op klimaatverandering, tijdens de UN Climate Change Conference 2022 in Egypte. Denk aan projecten om water en schone energie toegankelijker te maken, overconsumptie te verminderen en het circulair en rechtvaardig maken van productieketens door middel van vernieuwend product-, systeem-, of communicatie-ontwerp.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Climate Action x Design
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Climate Action x Design. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Climate Action x Design en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- Artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
- Het bewezen draagvlak voor het project;
- De potentiële impact van deelname.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Climate Action x Design en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Yasmin Kursun. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.