Climate Action x Design – 8 projecten geselecteerd

Deze zomer zetten het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en What Design Can Do samen een open oproep uit voor projecten gericht op klimaatverandering en deelname aan een Creative Climate Coalition tijdens de UN Climate Change Conference 2022 (COP27). De adviescommissie selecteerde uit 26 ingediende aanvragen 8 projecten.

8 september 2022

aanleiding
De Creative Climate Coalition komt bijeen voor een driedaagse summit, van 10 t/m 12 november, tijdens COP27 in Sharm El-Sheikh, Egypte. De acht makers en ontwerpers die zijn geselecteerd via de Open Oproep Climate Action x Design komen samen met tien door What Design Can Do uitgenodigde impactvolle ontwerpers uit Afrikaanse landen (waarvan vijf uit Egypte). Het doel van de Creative Climate Coalition is het uitwisselen van verschillende perspectieven, ideeën en oplossingen voor diverse klimaatvraagstukken, het leggen van contacten voor de verdere ontwikkeling en implementatie van ontwerpprojecten, en het creëren van meer aandacht voor het benutten van ontwerpkracht bij het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

algemene indruk
Over het algeheel was de commissie positief over de kwaliteit van de aanvragen. Belangrijke criteria voor deze open oproep waren het bewezen draagvlak voor het project en de potentiële impact van deelname aan de Creative Climate Coalition. Opvallend waren de vele voorstellen gericht op het presenteren van duurzame materialen, onder andere gemaakt van biologische grondstoffen, textielafval en afvalresten van het menselijk lichaam. De terugkerende vraag van de commissie bij de bespreking van deze voorstellen was of deze oplossingen voor het vervangen of verwerken van bestaande materialen mogelijk niet nog meer materiaal en afval zou creëren. De commissie waardeerde in het bijzonder de voorstellen die ingingen op de sociale aspecten van klimaatverandering, zoals klimaatongelijkheid, sociaal-ecologisch behoud en participatieve planning en besluitvorming.

Olivier de Gruijter – The Jerrycan Water Filter

selectie
De selectie omvat projecten op het gebied van architectuur, vormgeving en cross-overs tussen deze disciplines. Drie projecten zijn gericht op diverse watervraagstukken, waaronder waterzuivering, waterwinning en waterrecycling.

De volgende acht projecten werden geselecteerd:
Studio Sway – Aquatecture Water Harvesting System
Dirk-Jan Visser – New Horizons
Studio Makkink & Bey – Waterschool United Nations
Hannah Bosland – ComposTerra
Abla el-Bahrway (Ba7r) – Papayrus and New media
Olivier de Gruijter – The Jerrycan Water Filter
Arthur Guilleminot – Piss Soap
Taller Architects – Social and ecosystemic connectivity in Montes de Maria (foto bovenaan)

beoordeling
De adviescommissie die de aanvragen heeft beoordeeld, bestond uit Petra Stienen (voorzitter), May al-Ibrashy, Anju Sharma en Tarek Atrissi.

De aanvragen zijn getoetst op de volgende criteria:
- De artistiek-inhoudelijke waarde van het project: het portfolio van de aanvrager, de positie binnen het vakgebied en de context waarbinnen het werk wordt gepresenteerd;
- Het bewezen draagvlak voor het project: de wijze waarop de aanvrager op het project reflecteert, in hoeverre het project (lokaal) is geworteld en welke partners zijn betrokken;
- De potentiële impact van deelname: de verwachte kansen en bijdrage die deze deelname creëert voor de praktijk van de aanvrager, voor de bredere creatieve industrie en voor de aanpak van klimaatkwesties. Hierin werd ook de presentatievorm, communicatie en schaalbaarheid van het project meegenomen.

De beoordeling had de vorm van een tender: een aantal voorstellen is verkozen boven de andere.

cijfers
Uit de 26 beoordeelde aanvragen zijn 8 voorstellen geselecteerd, waarmee het honoreringspercentage op 31% uitkomt. Voor deze open oproep was een budget van € 56.000 beschikbaar. De maximumbijdrage per project bedroeg € 7.000.

vervolg
Het fonds heeft contact opgenomen met de inzenders van de geselecteerde voorstellen. Op dit moment is er nog geen zicht op een vervolg van deze open oproep. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer nieuws.