Homepage

jaarverslagen

Elk jaar publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een jaarverslag waarin we de resultaten in kaart brengen en de uiteenlopende projecten belichten die met subsidie zijn gerealiseerd. Bovendien geven we via het jaarverslag inzicht in de verschillende activiteiten die we hebben georganiseerd.

SXSW 2017, TRIPH door Circus Family

Jaarverslag 2020: de kracht van ontwerp in beeld
We blikken terug op een door de uitbraak van covid-19 bewogen jaar waarin het fonds in totaal € 23 miljoen subsidie toekende aan makers, ontwerpers en culturele instellingen. Geanimeerde infographics geven inzicht in de verdeling van het budget en de behaalde resultaten.

De kracht van ontwerp tonen we in videoportretten van: The Hmm, Karim Adduchi, Merel Pit, Site Practice en Iris de Kievith en Annemarie Piscaer. Zij laten onder andere zien hoe ontwerp sociaal verbindend kan zijn, werken samen met de industrie om noodzakelijke systeemveranderingen in de bouw teweeg te brengen of werpen een kritische en inclusieve blik op de internetcultuur.

Bekijk het Jaarverslag 2020.

Kijk hier voor de financiële jaarverantwoording, het bestuursverslag en de kwaliteitszorg 2020 en het overzicht met de toekenningen in 2020.

eerdere jaarverslagen
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012