jaarverslagen

Elk jaar publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een jaarverslag waarin we de resultaten in kaart brengen en de uiteenlopende projecten belichten die met subsidie zijn gerealiseerd. Bovendien zoomen we in op de belangrijkste thema’s.

Venetië Architectuur Biënnale 2021, The Forbidden Garden of Europe door Studio Wild

Jaarverslag 2023

We blikken terug op een jaar van verdere groei waarin we de artistieke ontwikkeling van zoveel mogelijk makers stimuleerden en met inzet van ontwerpkracht samenwerking bevorderden binnen en buiten de sector én over de grens.

De kracht van ontwerp tonen we in vijf verhalen. Verhalen over de relatie tussen mens en techniek, over materiaalonderzoek, over ontwerp in dienst van lokale gemeenschappen en over de waarde van interdisciplinair samenwerken. Zo laten we zien dat verbeeldingskracht, verbindingskracht en ontwerpkracht richting geven aan actuele opgaven en nieuwe perspectieven bieden. Aan het woord komen: AP+E, La-di-da, Maison the Faux, Monobanda en SETUP en de makers, wetenschappers en maatschappelijke partners met wie zij samenwerkten

Bekijk het Jaarverslag 2023.

Kijk hier voor de financiële jaarverantwoording, het bestuursverslag en de kwaliteitszorg 2023 en het overzicht met de toekenningen in 2023. Kijk hier voor het ANBI-publicatieformulier. Het publiek jaarverslag 2023 volgt.

eerdere jaarverslagen

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012