Homepage

jaarverslagen

Elk jaar publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een jaarverslag waarin we de resultaten in kaart brengen en de uiteenlopende projecten belichten die met subsidie zijn gerealiseerd. Bovendien zoomen we in op de belangrijkste thema’s.

SXSW 2017, TRIPH door Circus Family

Jaarverslag 2021: talentontwikkeling, internationalisering, professionalisering
We blikken terug op een jaar waarin covid-19 opnieuw de toon zette. In reactie op de gevolgen van de covid-19-maatregelen op de creatieve sector gaven we in 2021 prioriteit aan talentontwikkeling, internationalisering en professionalisering. Het fonds kende in totaal € 23,6 miljoen subsidie toe aan makers, ontwerpers en culturele instellingen.

De kracht van ontwerp tonen we in vijf verhalen van makers. Verhalen over de relatie tussen mens en techniek, over diversiteit en inclusie, over cultureel erfgoed en over veranderend landschap. Verhalen die stuk voor stuk actueel maatschappelijke thema’s agenderen. Aan het woord komen: Interval, LFMC, Werkend Landschap, Polymorf en Tailors & Wearers. Geanimeerde infographics geven inzicht in de verdeling van het budget en de behaalde resultaten.

Bekijk het Jaarverslag 2021.

Kijk hier voor de financiële jaarverantwoording, het bestuursverslag en de kwaliteitszorg 2021 en het overzicht met de toekenningen in 2021.

eerdere jaarverslagen
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012