jaarverslagen

Elk jaar publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een jaarverslag waarin we de resultaten in kaart brengen en de uiteenlopende projecten belichten die met subsidie zijn gerealiseerd. Bovendien zoomen we in op de belangrijkste thema’s.

Venetië Architectuur Biënnale 2021, The Forbidden Garden of Europe door Studio Wild

Jaarverslag 2022

We blikken terug op een jaar van groei en van mogelijkheden, én op een groot jubileumfeest om ons tienjarig bestaan te vieren. Wat we centraal stelden in 2022 waren nieuwe vormen van talentontwikkeling, de reboot van onze internationale activiteiten en verdere professionalisering van het veld en onze organisatie.

De kracht van ontwerp tonen we in zes verhalen. Verhalen over de potentie van nieuwe grondstoffen, over sociale innovatie, over klimaatadaptatie en over meerstemmigheid. Verhalen die laten zien dat verbeeldingskracht, verbindingskracht en ontwerpkracht bijdragen aan nieuwe perspectieven op actuele opgaven. Aan het woord komen: Ilse Kremer over Fabulous Fungi, Mirte van Laarhoven en Anne Nieuwenhuijs van Living Landscapes en Deltascapes, Jessica de Abreu en Mitchell Esajas van The Black Archives, Aurore Brard en Lotte de Haan over FysiekFabriek, Shaakira Jassat over Aquatecture en Malu Peeters over [Posthuman Wombs].

Bekijk het Jaarverslag 2022.

Kijk hier voor de financiële jaarverantwoording, het bestuursverslag en de kwaliteitszorg 2022 en het overzicht met de toekenningen in 2022.

eerdere jaarverslagen

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012