Homepage

Regeling Immerse\Interact

Voor vernieuwende mediaproducties van zowel individuele makers als producenten die de toekomst van digital storytelling verkennen in een veranderend medialandschap.

30 augustus 2022

sluitingsdatum lopende ronde

€ 500.000

budget lopende ronde

€ 1.000.000

budget 2022

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor:
- film- en AV-producenten met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen
- individuele makers die het project zelf produceren en aantoonbare expertise hebben op het gebied van interactieve storytelling of immersieve mediavormen

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Deze regeling is gericht op artistieke projecten met een dragend filmisch component waarin storytelling – zowel fictie als non-fictie – in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties en installaties kunnen in aanmerking komen.

De volgende subsidies kunnen worden verstrekt:
- ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door film- of AV-producenten, maximaal € 25.000 per project, exclusief maximaal € 5.000 coachingsbijdrage
- ontwikkelingsbijdrage aangevraagd door individuele makers, maximaal € 15.000 per project, exclusief maximaal € 5.000 coachingsbijdrage
- realiseringsbijdrage aangevraagd door film- of AV-producenten, maximaal € 100.000 per project voor de productiekosten, exclusief mogelijk € 5.000 distributiebijdrage
- realiseringsbijdrage aangevraagd door individuele makers, maximaal € 30.000 per project

hoe bereid je een aanvraag voor?

Aanvragen binnen de Regeling Immerse\Interact verlopen via het Nederlands Filmfonds. Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de reglementen en protocollen.

waar wordt op beoordeeld?

Bij de beoordeling wordt gelet op het volgende:

ontwikkelingsaanvraag
- artistieke concept
- toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden
- aanzet voor look & feel van het project, met aandacht voor vormgeving, filmische kwaliteit, eventueel inclusief bijvoorbeeld moodboard of clips
- toelichting op hoe het project zich onderscheidt van bestaande projecten
- betrokken teamleden ontwikkelfase
- beoogde doelgroep
- visie op uiteindelijk beoogde productie
- planning en fasering werkzaamheden ontwikkelfase
- begroting (voorzien van een heldere toelichting) en dekkingsplan

realiseringsaanvraag
- artistieke concept
- toelichting op hoe vorm en inhoud zich tot elkaar verhouden
- look & feel van het project, met aandacht voor vormgeving en filmische kwaliteit
- de technische opzet van het project
- betrokken teamleden productiefase
- positionering van het project ten opzichte van bestaande producties
- de opzet van en de toelichting op de begroting en financiering, in hoeverre deze solide zijn en het eindproduct haalbaar
- plan voor uitbreng; beoogde doelgroep, toelichting op bereik, (fysieke) plek van vertoning, communicatie- en distributiestrategie

Bij elke aanvraag bekijkt de adviescommissie of er sprake is van subsidiestapeling. Van aanvragers die worden ondersteund met een meerjarige subsidie wordt verwacht dat zij aantonen hoe deze subsidie zich verhoudt tot de aanvraag bij de Regeling Immerse\Interact. Dit geldt ook voor coproducenten en overige samenwerkingspartners die op de begroting staan.

wat gebeurt er met je aanvraag?

indienen
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend bij het Nederlands Filmfonds. Let op: U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 17:00 uur op de dag van de sluitingsdatum. Het subsidiebureau controleert aanvragen op volledigheid en formele eisen zoals vastgelegd in het Algemeen reglement. Alleen complete aanvragen, die voor de deadline zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

beoordeling
De afdelingen Productie en Subsidiebureau toetsen de productionele en zakelijke aspecten van aanvragen. Als je aanvraagdossier aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie die de aanvraag beoordeelt. De adviescommissie brengt advies uit aan het bestuur van het Filmfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de adviescommissie in het besluit op de aanvraag. Via een schriftelijke beschikking word je op de hoogte gebracht over dit besluit.

downloads

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Sean Gilis (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) of Nienke Doekes (Nederlands Filmfonds). Je kan ook contact opnemen met Bonnie Dumanaw, contactpersoon interdisciplinaire projecten namens de zes rijkscultuurfondsen. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.