beleidsplannen

Eens in de vier jaar stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuw beleidsplan op. Hierin beschrijven we hoe we onze doelstellingen in de komende periode gaan bereiken.

Dutch Design Week 2019, Embassy of Health, foto: Jimena Jauna

wendingen in ons werken

Onder de titel Wendingen in ons werken zet het Stimuleringsfonds zich in de beleidsperiode 2025-2028 in ontwerpkracht te verbinden aan andere culturele sectoren, maatschappelijke organisaties, overheden, de industrie en wetenschap. We stimuleren het proces van onderzoeken en van maken binnen de creatieve industrie. Ook bevorderen we goed opdrachtgeverschap en interdisciplinaire samenwerkingen.

Het beleidsplan schetst hoe toegankelijkheid en kwaliteit de komende jaren ons doel blijven. Om dat te bereiken zorgen we voor heldere kaders, blijven we inspelen op ontwikkelingen in de sector en aandacht hebben voor de regio.

We richten ons in 2025–2028 op een aantal wendingen in ons werken:
- We intensiveren het onderzoek naar de impact van subsidies en laten nog beter zien wat ontwerpkracht betekent voor een veranderende samenleving.
- We verlichten de procedures door onder meer de introductie van drempelnormen en minder hoge eisen aan de verantwoording te stellen bij kleine aanvragen.
- We starten verschillende (onderzoeks)activiteiten op het gebied van circulair ontwerp en artificial intelligence.
- We vormen een landelijk lerend netwerk van scouts om de regio beter te bereiken en te betrekken bij transitieopgaven.
- We maken ruimte voor activiteiten waarin we samen met aanvragers streven naar een nog grotere wisselwerking en nog meer begrip tussen het fonds, het veld en de samenleving.

beleidsplan 2025-2028

Wil je meer weten, lees dan het Beleidsplan 2025–2028: Wendingen in ons werken en het Programma Internationalisering ontwerpsector 2025–2028 of bekijk Wendingen in ons werken: 2025–2028 in het kort.

eerdere beleidsplannen

Beleidsplan 2021-2024: Ruimte voor verbinding
Programmaplan Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024
Beleidsplan 2017-2020: Ontwerp cultuur
Beleidsplan 2017-2020: Internationalisering