beleidsplannen

Eens in de vier jaar stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuw beleidsplan op. Hierin beschrijven we hoe we onze doelstellingen in de komende periode gaan bereiken.

Dutch Design Week 2019, Embassy of Health, foto: Jimena Jauna

Ruimte voor verbinding
Onder de titel Ruimte voor verbinding zet het Stimuleringsfonds zich in de beleidsperiode 2021-2024 in om het unieke talent van ontwerpers en makers te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein, nationaal en internationaal.

Het beleidsplan schetst hoe we ruimte blijven geven aan ontwerpend onderzoek binnen de regelingen voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Hoe het Stimuleringsfonds blijft bouwen aan een sterke en veerkrachtige infrastructuur voor de creatieve industrie. En hoe binnen de nieuwe experimenteerregeling ruimte wordt gecreëerd voor verfrissende alternatieve denkrichtingen.

We kijken terug op behaalde resultaten, herdefiniëren onze doelstellingen en bouwen aan een sterker netwerk buiten de creatieve en culturele sector, omdat we geloven dat er een groot publiek belang is bij goed (ruimtelijk) ontwerp voor de opgaven van de toekomst. Bij de uitvoering van het beleid hebben we bovendien oog voor fair practice, diversiteit, inclusie en governance, en het (h)erkennen van andere verhalen en denkrichtingen.

Wil je meer weten, lees dan het Beleidsplan 2021-2024: Ruimte voor verbinding en het Programmaplan Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024.

eerdere beleidsplannen

Beleidsplan 2017-2020: Ontwerp cultuur
Beleidsplan 2017-2020: Internationalisering