wat we doen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. We financieren vernieuwende ontwerpprojecten van makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Veel van deze projecten zijn interdisciplinair.

Expositie Talent Tours 2020, MU Eindhoven, foto: Boudewijn Bollmann

Het Stimuleringsfonds geeft professionals de ruimte om te experimenteren, te onderzoeken en te maken. Daarmee wil het fonds de kwaliteit van de ontwerppraktijk vergroten, de creatieve sector als geheel versterken en ontwerptalent verbinden aan andere disciplines en sectoren.

Jaarlijks investeren we rond de 20 miljoen euro in honderden projecten en activiteiten die een basis hebben in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Dat doen we namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en aanvullend in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken als het gaat om internationalisering, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wat betreft ruimtelijke ordening.

Lesia Topolnyk wint Prix de Rome Architectuur 2022. Foto: Aad Hoogendoorn
Prix de Rome 2022, winnaar Lesia Topolnyk met staatssecretaris Gunay Uslu, foto: Aad Hoogendoorn

verbindend

We stimuleren de wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en het economische domein. Dat doen we door ontwerpers uit te dagen om mee te denken over de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en hen te verbinden aan beleidsmakers, wetenschappers en andere experts. Dit omdat we geloven dat ontwerpkracht veel kan doen voor de lastige opgaven waar de wereld voor staat.
Lees ook Het Stimuleringsfonds voor coalities.

vooruitstrevend

We hebben de ambitie een vooruitstrevende rol te spelen in het dynamische veld van de creatieve industrie. Met onze subsidies spelen we in op ontwikkelingen die we signaleren. Zo blijven we ruimte creëren voor nieuwe ideeën en blijven bouwen aan een keten van talentontwikkeling en een sterke culturele infrastructuur.
Lees ook Het Stimuleringsfonds voor makers en Het Stimuleringsfonds voor culturele instellingen.

divers en inclusief

Het is onze taak om, vanuit cultureel perspectief, voort te bouwen op de rijke ontwerptraditie die Nederland kenmerkt. Diversiteit en inclusie nemen hierin een belangrijke plek in. Daarom bieden we nadrukkelijk ruimte aan nieuwe kanten van de creatieve industrie, aan nieuwe verhalen en nieuwe waarden. Ook hechten we veel belang aan toepassing van de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.

SXSW 2017, TRIPH door Circus Family

inspiratie, kennis en resultaten

De subsidies die we verstrekken leiden vaak tot betekenisvolle resultaten. We vinden het belangrijk om deze te delen. Dat doen we op de volgende manier: op deze website laten geselecteerde projecten de impact van subsidie en ontwerp zien. Overkoepelende informatie over en resultaten uit programma’s bundelen we in publicaties en dossiers. Activiteiten en presentaties rond ondersteunde projecten brengen we onder de aandacht via Instagram, LinkedIn en Facebook. Alle projecten die we ondersteunen zijn terug te vinden in het toekenningenarchief.

Naast de website bestaan er ook twee thematische platforms. De resultaten uit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp worden verzameld op De nieuwe ruimte. En Platform Talent geeft een overzicht van alle makers die sinds 2014 een beurs van het fonds kregen via de Regeling Talentontwikkeling.

andere rijkscultuurfondsen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een van de zes Nederlandse rijkscultuurfondsen. Naast ons fonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur zijn er het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds.

Een groot deel van de bijdragen die het Rijk uittrekt voor cultuur is bij deze fondsen belegd, in aanvulling op de basisinfrastructuur (BIS) die rechtstreeks valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met onze inhoudelijke kennis zijn we als fondsen aangewezen uitvoerder en op ons vakgebied ook belangrijk initiatiefnemer en beleidsvoorbereider.