Regeling Internationalisering ontwerpsector

Voor projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen die zijn gericht op onderzoek en samenwerking in een internationale context en waarvan de activiteiten hoofdzakelijk in het buitenland plaatsvinden.

1 oktober 2024

sluitingsdatum

€ 375.000

budget tweede ronde 2024

€ 750.000

budget 2024

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor projecten van professionele makers, beschouwers, ontwerpbureaus, culturele instellingen of organisaties, die in samenwerking met één of meerdere internationale partners tot stand komen en waarvan de activiteiten hoofdzakelijk in het buitenland plaatsvinden.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

De regeling is voor projecten gericht op onderzoek en samenwerking in internationale context, waarvan de activiteiten hoofdzakelijk in het buitenland plaatsvinden. Vanuit de context van de Nederlandse creatieve industrie moeten de projecten bijdragen aan het versterken van internationale uitwisseling en duurzame internationale samenwerking.

Kosten voor reizen naar landen of gebieden waar op dat moment code rood geldt zijn niet subsidiabel. Bekijk hiervoor www.netherlandsworldwide.nl.

welke subsidies kunnen worden aangevraagd?

De volgende subsidies kunnen worden verstrekt:
- reguliere projectsubsidie, cofinanciering is vereist
- startsubsidie voor het onderzoeken van de mogelijkheden van een project, maximaal € 7.500, cofinanciering is niet vereist

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag

In de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Internationalisering

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Internationalisering ontwerpsector. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

heb je concrete vragen?

Heb je concrete vragen over je projectvoorstel? Je kunt uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een concept voorleggen aan de medewerkers van deze regeling via mail.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Internationalisering ontwerpsector.

beoordelingscriteria

- artistiek-inhoudelijke waarde
- betekenis van gekozen thematiek en vraagstelling of ontwerpopgave in relatie tot de buitenlandse vraag en de relevantie voor de Nederlandse creatieve industrie
- doeltreffendheid in opzet, methodiek, betrokken expertise en het verwachte bereik

De criteria worden toegelicht in de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Internationalisering ontwerpsector.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Internationalisering ontwerpsector. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Internationalisering ontwerpsector. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.