Homepage

Regeling Talentontwikkeling

Voor de artistieke en professionele ontwikkeling van opkomende ontwerpers en makers actief op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en de cross-overs daartussen.

31 januari 2023

sluitingsdatum

€ 1.000

subsidiebedrag eerste fase

€ 25.000

subsidiebedrag tweede fase

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

De Regeling Talentontwikkeling staat open voor opkomende ontwerpers en makers die maximaal vier jaar werkervaring hebben op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur in Nederland of in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Aanvragen kunnen worden ingediend door:
1. ontwerpers en makers die niet langer dan vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een van deze ontwerp- of architectuuropleidingen; aanvragen verloopt in de eerste selectiefase via de Regeling Talentontwikkeling;
2. ontwerpers en makers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld, zonder een ontwerpopleiding te hebben afgerond; aanvragen verloopt in de eerste selectiefase via de Scout Nights 2023;
3. ontwerpers en makers die een mbo-ontwerpopleiding hebben gevolgd; aanvragen verloopt in de eerste selectiefase via de Scout Nights 2023.

Alle aanvragers die in de eerste fase (via de regeling of scout nights) worden geselecteerd, doen in de tweede selectiefase een aanvraag via de Regeling Talentontwikkeling.

Lees de Regeling Talentontwikkeling voor de voorwaarden en beperkingen.

waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Bij deze regeling kan je een beurs aanvragen van € 25.000. Met de beurs kun je een jaar lang investeren in de ontwikkeling van je eigen praktijk.

De beurs bestaat uit drie delen:
- een vrij besteedbaar deel voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling;
- een deel voor de professionalisering van de eigen praktijk;
- een deel voor presentatiedoeleinden.

welke fases heeft de selectieprocedure?

De selectie in deze regeling komt in twee fases tot stand.

eerste selectiefase

Ontwerpers en makers die niet langer dan vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een van deze ontwerp- of architectuuropleidingen kunnen een aanvraag doen in de eerste selectiefase van de Regeling Talentontwikkeling. Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. De selectie wordt gemaakt op basis van aanvraagformulier, cv en portfolio. Let op: accounts hiervoor kunnen worden aangemaakt tot en met 27 januari 2023.

tweede selectiefase
Word je in de eerste selectiefase (via de regeling of de scout nights) geselecteerd, dan ontvang je € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan. Het ontwikkelplan vormt in de tweede selectiefase de kern van je aanvraag. De adviescommissie van de Regeling Talentontwikkeling maakt op basis van de ontwikkelplannen de definitieve selectie. De geselecteerde ontwerpers en makers ontvangen de beurs van € 25.000.

Let op: Ontwerpers en makers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een ontwerp- of architectuuropleiding op hbo- of universitair niveau te hebben afgerond, doen in de eerste selectiefase een aanvraag via de Scout Nights 2023.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad Talentontwikkeling fase 1
Voor je aanvraag in de eerste selectiefase stellen we je in het aanvraagformulier zeven motivatievragen. De antwoorden hierop vormen samen je motivatiebrief. De motivatievragen kun je alvast bekijken in de Leidraad Talentontwikkeling fase 1.

In de leidraad vind je verder een toelichting op de motivatievragen en beoordelingscriteria en handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Talentontwikkeling
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Talentontwikkeling. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling.
Dat gebeurt op basis van de Regeling Talentontwikkeling.

beoordelingscriteria eerste selectiefase
- de kwaliteit van het werk van de aanvrager;
- omgevingsbewustzijn en positionering;
- ontwikkelvermogen;
- de mate waarin de praktijk van de aanvrager in potentie als onderscheidend kan worden gezien binnen de creatieve industrie.

De criteria van de eerste selectiefase worden toegelicht in de Leidraad Talentontwikkeling fase 1.

rangschikking

Als aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het in de eerste fase beschikbare aantal subsidies wordt met deze aanvragen overschreden, dan worden deze aanvragen als volgt gerangschikt:
- Eerst wordt geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘kwaliteit van het werk’.
- Vervolgens wordt geprioriteerd op ‘de mate van bijdrage aan meer diversiteit en inclusie binnen ontwerpveld’.

Wil je ook alvast weten op basis van welke criteria de aanvragen in de tweede selectiefase worden beoordeeld? Bekijk dan de Regeling Talentontwikkeling.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Talentontwikkeling. Mocht er iets onvolledig of onduidelijk zijn, dan nemen we contact met je op.

beoordelen
De selectie komt in twee fases tot stand. De aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie op basis van de Regeling Talentontwikkeling. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De ontvangen aanvragen worden gerangschikt op basis van de punten die door de vergadering van de adviescommissie worden toegekend. Dit betekent dat sommige aanvragen boven andere zullen worden gekozen wat betreft het beschikbare aantal beurzen. Alleen positief beoordeelde aanvragen worden ondersteund.

Als aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het in de eerste fase beschikbare aantal subsidies wordt met deze aanvragen overschreden, dan worden deze aanvragen als volgt gerangschikt:
- Eerst wordt geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘kwaliteit van het werk’.
- Vervolgens wordt geprioriteerd op ‘de mate van bijdrage aan meer diversiteit en inclusie binnen ontwerpveld’.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit. Individuele feedback wordt in de eerste ronde niet gegeven.

De definitieve selectie wordt augustus 2023 bekendgemaakt. Alle aanvragers in deze fase ontvangen een schriftelijk advies

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Aan het eind van je ontwikkeljaar ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving

downloads

Regeling Talentontwikkeling
Leidraad Talentontwikkeling fase 1

Let op: In de regeling wordt gesproken van rondes. Ronde 1 is voor ontwerpers en makers met een diploma van ontwerp- of architectuuropleiding op hbo- of universitair niveau. Ronde 2 zijn de Scout Nights 2023. En ronde 3 is de selectie in de tweede selectiefase.

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Talentontwikkeling. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.