Homepage

Regeling Talentontwikkeling

Voor de artistieke en professionele ontwikkeling van opkomende ontwerpers en makers actief op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en de cross-overs daartussen.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 1.000

subsidiebedrag eerste fase

€ 25.000

subsidiebedrag tweede fase

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

De Regeling Talentontwikkeling staat open voor opkomende ontwerpers en makers die maximaal vier jaar werkervaring hebben op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur in Nederland of in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Aanvragen kunnen worden ingediend door:
1. ontwerpers en makers die zijn afgestudeerd aan een ontwerp- of architectuuropleiding;
2. ontwerpers en makers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld, zonder een ontwerpopleiding te hebben afgerond;
3. ontwerpers en makers die een mbo-ontwerpopleiding hebben gevolgd.

Aanvragen worden ingediend via:
ad 1. Aanvragers die zijn afgestudeerd aan een van deze ontwerp- of architectuuropleidingen doen in de eerste fase een aanvraag via de Regeling Talentontwikkeling.
ad 2. Aanvragers die zich zelfstandig in de praktijk hebben ontwikkeld, doen in de eerste fase een aanvraag via de scout nights.
ad 3. Aanvragers die een mbo-opleiding hebben gevolgd, doen in de eerste fase een aanvraag via de scout nights.

Alle aanvragers die in de eerste fase (via de regeling of scout nights) worden geselecteerd doen in de tweede selectiefase een aanvraag via de Regeling Talentontwikkeling.

Lees de Regeling Talentontwikkeling voor de voorwaarden en beperkingen.

waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Bij deze regeling kan je een beurs aanvragen van € 25.000. Met de beurs kun je een jaar lang investeren in de ontwikkeling van je eigen praktijk.

De beurs bestaat uit drie delen:
- een vrij besteedbaar deel voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling;
- een deel voor de professionalisering van de eigen praktijk;
- een deel voor presentatiedoeleinden.

welke fases heeft de selectieprocedure?

De selectie in deze regeling komt in twee fases tot stand.

eerste selectiefase
Ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een van deze ontwerp- of een architectuuropleidingen, kunnen in de eerste selectiefase via de Regeling Talentontwikkeling een aanvraag doen. De selectie vindt plaats op basis van een aanvraagformulier, cv en portfolio. Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Let op: accounts hiervoor kunnen worden aangemaakt tot en met 27 januari 2023.

tweede selectiefase
Word je in de eerste selectiefase (via de regeling of de scout nights) geselecteerd, dan ontvang je € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan. Het ontwikkelplan vormt in de tweede selectiefase de kern van je aanvraag. De adviescommissie van de Regeling Talentontwikkeling maakt op basis van de ontwikkelplannen de definitieve selectie. De geselecteerde ontwerpers en makers ontvangen de beurs van € 25.000.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag in de eerste selectiefase is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad Talentontwikkeling
Voor je aanvraag in de eerste selectiefase stellen we je in het aanvraagformulier zeven motivatievragen. De antwoorden hierop vormen samen je motivatiebrief. De vragen kun je alvast bekijken in de Leidraad Talentontwikkeling fase 1.

In de leidraad vind je verder een toelichting op de motivatievragen en handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. De leidraad helpt je om je aanvraag zo volledig mogelijk in te dienen.

Ben je geselecteerd in de eerste fase, gebruik dan de Leidraad Talentontwikkeling fase 2 bij het opstellen van je ontwikkelplan.

Regeling Talentontwikkeling
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Talentontwikkeling. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling.
Dat gebeurt op basis van de Regeling Talentontwikkeling.

beoordelingscriteria eerste selectiefase
- de kwaliteit van het werk van de aanvrager;
- omgevingsbewustzijn en positionering;
- ontwikkelvermogen;
- de mate waarin de praktijk van de aanvrager in potentie binnen de creatieve industrie als onderscheidend kan worden gezien.

De criteria worden toegelicht in de Leidraad Talentontwikkeling fase 1.

beoordelingscriteria tweede selectiefase

- de kwaliteit in doel en opzet van het ontwikkelplan;
- omgevingsbewustzijn en positionering van de praktijk binnen het vakgebied en in maatschappelijke context;
- ontwikkelvermogen;
- de mate waarin het ontwikkelplan en voorgestelde activiteiten bijdragen aan het ontwikkelen van een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de creatieve industrie.

De criteria worden toegelicht in de Leidraad Talentontwikkeling fase 2.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Talentontwikkeling. Mocht er iets onvolledig of onduidelijk zijn dan nemen we contact met je op.

beoordelen
De selectie komt in twee fases tot stand. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Talentontwikkeling. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De ontvangen aanvragen worden gerangschikt op basis van scores die door de adviescommissie aan de aanvragen worden toegekend. Het beschikbare aantal subsidies bepaalt of je aanvraag tot de selectie behoort of niet. Alleen positief beoordeelde aanvragen worden ondersteund.

Als aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het beschikbare aantal subsidies wordt met deze aanvragen overschreden, dan worden deze aanvragen als volgt gerangschikt:

eerste selectiefase
- Eerst wordt geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘kwaliteit van het werk’.
- Vervolgens wordt geprioriteerd op ‘de mate van bijdrage aan meer diversiteit en inclusie binnen het ontwerpveld’.

tweede selectiefase
- Eerst wordt geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘ontwikkelvermogen’.
- Vervolgens wordt geprioriteerd op ‘de mate van bijdrage aan meer diversiteit en inclusie binnen ontwerpveld’.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit. Individuele feedback wordt in de eerste fase niet gegeven.

Alle geselecteerden uit de eerste fase ontvangen per e-mail meer informatie over de tweede fase. Mocht je vragen hebben of is iets niet duidelijk? Neem dan contact op met talentontwikkeling@stimuleringsfonds.nl.

De definitieve selectie wordt in augustus 2023 bekendgemaakt. Alle aanvragers in deze fase ontvangen een schriftelijk advies.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Aan het eind van je ontwikkelaar ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Talentontwikkeling. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.