Regeling Upstream: Music x Design

Voor samenwerkingsprojecten met popmuzikanten gericht op innovatieve, artistieke toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popsector.

1 oktober 2024

sluitingsdatum

€ 315.617,50

budget lopende ronde

€ 631.235

budget 2024

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat, dit jaar voor het laatst, open voor samenwerkingsprojecten tussen popartiesten en ontwerpers of makers uit de creatieve industrie. Aanvragen moeten worden ingediend door de uit de creatieve industrie betrokken partij.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er wordt subsidie verstrekt aan projecten gericht op innovatieve (artistieke) toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popmuziek. De projecten resulteren in fysieke en/of virtuele presentaties, producten, installaties of interventies, die met een breed publiek worden gedeeld. De première van de projecten moet in Nederland plaatsvinden.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag

In de Handleiding voorbereiding subsidieaanvraag Upstream: Music x Design vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Upstream: Music x Design

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Upstream: Music x Design. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

heb je specifieke vragen?

Heb je specifieke vragen over je projectplan? Uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum kun je een concept voorleggen bij de medewerkers van deze regeling via mail.

waarvoor kan geen subsidie worden verstrekt?

Er kan binnen deze regeling geen subsidie worden verstrekt voor:
- projecten waarin geen van de samenwerkende partijen hoofdzakelijk actief is binnen de disciplines architectuur, vormgeving of digitale cultuur;
- projecten die de reguliere praktijk niet overstijgen, zoals conventionele videoclips of podiumconcepten, merchandising en artist branding;
- platforms en (culturele) organisaties, zij kunnen wel betrokken zijn als partner maar niet optreden als hoofdaanvrager van het project;
- projecten waar geen sprake is van een gelijkwaardige samenwerking tussen een ontwerper en muziekartiest.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Upstream: Music x Design.

beoordelingscriteria startsubsidie

- artistieke kwaliteit
- impact
- doel en opzet

beoordelingscriteria projectsubsidie

- artistieke kwaliteit
- impact
- doel en opzet
- publieksstrategie
- diversiteit en inclusie

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Upstream: Music x Design.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Upstream: Music x Design. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Upstream: Music x Design. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.