versterk de culturele infrastructuur

Het Stimuleringsfonds speelt een belangrijke rol in het versterken van de culturele infrastructuur. Dat doen we door culturele instellingen impulsen te geven op projectniveau of juist langdurig te ondersteunen via activiteitenprogramma’s. Zo creëren we de mogelijkheid voor culturele instellingen om groei door te maken.

Sinds 2021 zijn er door het Rijk tien ontwerpinstellingen opgenomen in de BIS, de culturele Basisinfrastructuur. Samen met de instellingen die het Stimuleringsfonds vierjarig ondersteunt, de instellingen die subsidie ontvangen voor hun een- of tweejarig activiteitenprogramma en de instellingen die we via de festivalregeling ondersteunen, wordt een veerkrachtige ontwerpinfrastructuur gevormd.

Infrastructuur ontwerpsector 2023, culturele instellingen ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en BIS

Regeling Vierjarige instellingssubsidie

De Regeling Vierjarige instellingssubsidie bestaat sinds 2021. De regeling is gericht op toonaangevende instellingen op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur die zich zowel nationaal als internationaal profileren en een dragende functie vervullen binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie. Een vierjarige instellingssubsidie kan één keer in de vier jaar worden aangevraagd.

Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma

We verstrekken ook subsidies aan culturele instellingen die een een- of tweejarig programma willen uitvoeren. Dat kan zijn op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur. De ondersteunde programma’s moeten bijdragen aan de hoge kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie. We vinden het belangrijk dat de eenjarige programma’s van regionale betekenis zijn. De tweejarige programma’s die we ondersteunen moeten ook nationale betekenis hebben.

Regeling Festivals en publiekspresentaties

Om publieksbereik te stimuleren en de interesse voor de Nederlandse vormgeving, architectuur en digitale cultuur te vergroten en te verdiepen is er voor culturele instellingen ook een subsidieregeling voor festivals en publiekspresentaties. De middelen die beschikbaar zijn binnen deze regeling zijn verdeeld over verschillende regio’s. Zo wil het Stimuleringsfonds gespreid de belangstelling voor en kennis over de ontwerpdisciplines stimuleren, nieuw publiek bereiken en ruimte bieden voor andere verhalen.

andere regelingen

Culturele instellingen kunnen voor projecten ook subsidie aanvragen bij andere regelingen van het Stimuleringsfonds. De mogelijkheden zijn beperkt voor instellingen die al ondersteuning ontvangen uit de regelingen voor vierjarige instellingssubsidie of de een- en tweejarige activiteitenprogramma’s of BIS.