ontwikkel eigen projecten

De ontwerpsector kent een grote diversiteit aan praktijken en disciplines. Om makers optimaal te ondersteunen in hun artistieke en inhoudelijke ontwikkeling, biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uiteenlopende subsidies: ‘voor makers van de toekomst en de toekomst van makers’.

Het Stimuleringsfonds heeft de ambitie een vooruitstrevende rol te spelen binnen de creatieve industrie. Daarom bieden we nadrukkelijk ruimte aan innovatie, experiment en onderzoek. De verbinding van ontwerp met actuele thema’s en met samenwerkingspartijen in andere sectoren leiden tot onderscheidende ideeën. Via verschillende regelingen en open oproepen krijgen makers de ruimte om te komen tot kennisverdieping, nieuwe denkrichtingen én natuurlijk nieuw werk. Over het geheel zorgen we zo voor een toenemende verdieping van de vakgebieden.

Animatie Voor makers van de toekomst en de toekomst van makers

drie basisregelingen

Gericht op de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur heeft het Stimuleringsfonds drie basisregelingen waarbinnen makers subsidie kunnen aanvragen voor projecten. De diversiteit aan ondersteunde projecten is groot. Van artistiek of ontwerpend onderzoek en productontwikkeling tot projecten die leiden tot reflectie en debat of uiteenlopende publieksactiviteiten. De thematiek, vraagstelling, opzet, methodiek en betrokken expertise worden door de makers zelf bepaald.

interdisciplinaire regelingen

Naast de vakgerichte regelingen heeft het Stimuleringsfonds ook verschillende interdisciplinaire regelingen die gericht zijn op talentontwikkeling, experiment en internationalisering. Bij deze regelingen kan vanuit verschillende disciplines binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur subsidie worden aangevraagd. Projecten worden door de makers zelf opgezet.

Ook de regelingen Upstream: Music x Design en Immerse\Interact zijn gericht op interdisciplinaire projecten. Via beide regelingen stimuleren we nieuwe samenwerkingen met makers in de muziek- en filmindustrie en ondersteunen we vernieuwende muziek- en mediaproducties. De Regeling Immerse\Interact wordt in samenwerking met het Nederlands Filmfonds uitgevoerd.

open oproepen

Om incidenteel subsidiemogelijkheden te bieden gericht op actuele thema’s of evenementen, zijn er voor makers ook open oproepen. Zoals de Open Oproep Research, act & reflect die het Stimuleringsfonds startte voor projecten rond dekolonisatie, emancipatie, genderdiversiteit en vergelijkbare onderwerpen. Ook bieden we via open oproepen werkplekken in bijvoorbeeld de Japanse keramiekregio Arita en presentatiemogelijkheden op internationale podia zoals de Salone del Mobile in Milaan en de Architectuur Biënnale in Venetië. De kaders van open oproepen worden door het Stimuleringsfonds bepaald.

innovatielabs

Gericht op de volle breedte van de sector geeft het Stimuleringsfonds namens alle rijkscultuurfondsen samen met CLICKNL uitvoering aan Innovatielabs. Dit programma geeft een impuls aan de ontwikkeling van toepasbare kennis en nieuwe werkvormen, die de culturele en creatieve sector helpen op langere termijn wendbaarder en veerkrachtiger te worden. Innovatielabs is geïnitieerd naar aanleiding van het advies Onderweg naar Overmorgen (2020) van de Raad voor Cultuur.