Vormgeving – 25 projecten geselecteerd

In de derde ronde Vormgeving van 2022 zijn 25 voorstellen geselecteerd. Het beschikbare budget was helaas niet toereikend om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Annique Deneer, coördinator Regeling Vormgeving, reflecteert op de ronde.

10 november 2022

algemene indruk

Doorgaans is de derde ronde van het jaar, die valt in de zomer, relatief klein. Dit jaar was dat niet het geval en werden er opvallend veel aanvragen ingediend, die een breed palet aan thema’s en onderzoeksrichtingen lieten zien. Meer dan de helft van de in behandeling genomen aanvragen betrof een startsubsidie. Een aantal aanvragen kon niet in behandeling worden genomen, bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende aansloten bij de regeling, de reguliere bedrijfspraktijk onvoldoende overstegen of te summier waren uitgewerkt om te kunnen beoordelen. In het geval van startsubsidies betrof het ook aanvragen die niet betrekking hadden op de eerste fase van een omvangrijk project, een formeel criterium voor een startsubsidie.

selectie

Het beschikbare budget van € 300.000 was niet toereikend om alle 36 positief beoordeelde aanvragen te honoreren. De adviescommissie heeft daarom moeten prioriteren. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling Vormgeving. Na prioritering zijn 11 projecten buiten de selectie gevallen. Enkele opvallende projecten uit de selectie van deze ronde zijn:

Studio Boey

Haptic Seeing – Studio Boey
Het project Haptic Seeing is een volgende stap in Studio Boey’s ontwerpmethode Haptic Design. Na volwassenen met een visuele beperking richt Boey Wang zich nu op blind geboren kinderen van 0 tot 8 jaar oud, van wie het wereldbeeld volledig is gestoeld op niet-visuele zintuiglijke ervaringen, voornamelijk via de tastzin. In samenwerking met onder andere expertisecentrum Koninklijke Visio en universiteiten wil Boey Wang de ontwikkeling van tastzin van blind geboren kinderen bestuderen. Dit vooronderzoek vertaalt hij in haptische objectschetsen die de kinderen kunnen aanraken, om enkele ontoegankelijke visuele ideeën zoals kleur en horizon te begrijpen. Daarnaast gebruikt Boey Wang de onderzoeksresultaten bij het ontwikkelen van een workshop waarin ontwerpstudenten out of the visual box leren denken en hun tastzin opnieuw leren begrijpen.

Studio Pointer*

Variable Font Editor – Studio Pointer*
Volgens Studio Pointer* (Asya Sukhorukova en Jakob Schlötter) en letterontwerper Céline Hurka ontbreekt het aan een gratis tool voor het schetsen, ontwerpen en exporteren van bestanden met variabele, bewegende, lettertypen. Met het project Variable Font Editor willen zij dergelijke software maken en publiceren onder een open-source licentie. Hurka zal een set variabele lettertypen ontwerpen en samen met Studio Pointer* kunstwerken maken met behulp van de nieuwe tool, een lanceringsevenement organiseren en andere ontwerpers uitnodigen om met de tool te werken. Gedurende het proces zal de applicatie worden getest en door diverse ontwerpers worden gebruikt in een educatieve context.

Sangah Shin

Mascot Micrographia – Sangah Shin
Sangah Shin start met Mascot Micrographia de ontwikkeling van een archiefpublicatie over het visuele ecosysteem van de mascotte. Met de startsubsidie zal Shin de visuele cultuur omtrent mascottes onderzoeken en experimenteren met de subversieve beeldtaal van schattigheid als een vorm van parodie binnen de voorgestelde ontwerppublicatie. De startfase is gericht op onderzoek en professionalisering en bestaat uit mascotte-onderzoek en het verzamelen van beeldmateriaal. Daarnaast werkt Shin aan verdere visuele analyse en experimenten ter constructie van de beoogde beeldverhalen. De startsubsidie moet inzicht geven in het eerste concept van de inhoud en vormgeving van de publicatie, de reikwijdte van de uiteindelijke drukproductie en onlinepresentatie van onderzoeksresultaten.

Continue this thread: Karim Adduchi X Tess van Zalinge – Stichting Amsterdam Museum

Continue this thread: Karim Adduchi X Tess van Zalinge – Stichting Amsterdam Museum
Stichting Amsterdam Museum stelt dat de kennis van veel handwerktechnieken verloren dreigt te gaan ondanks dat ambachtelijk handwerken al eeuwenlang hulpmiddelen biedt om emoties te uiten, te verbinden, trauma’s te helen, en te verduurzamen. De expositie Continue this thread: Karim Adduchi X Tess van Zalinge heeft als doel de verbindende kracht van het ambachtelijk handwerken (opnieuw) kenbaar te maken en bezoekers te inspireren om handwerktechnieken te ontdekken en toe te passen. Met hun ontwerpen gaan ontwerpers en co-curatoren Karim Adduchi en Tess van Zalinge een dialoog aan met de modecollectie van het Amsterdam Museum. Door middel van verschillende co-labs in de publieksprogrammering streeft het Amsterdam Museum ernaar de bezoeker actief bij de tentoonstelling te betrekken.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Vormgeving in 2022.

cijfers

Van de 75 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 25 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 33 procent. De sluitingsdatum van de laatste ronde Vormgeving van 2022 was 11 oktober. De sluitingsdata voor volgend jaar zijn: 11 januari 2023, 5 april 2023, 16 augustus 2023 en 11 oktober 2023. De eerste ronde van 2023 is al geopend voor aanvragen.