startsubsidie

Bij de regelingen Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering ontwerpsector kun je een startsubsidie of projectsubsidie aanvragen. Met een startsubsidie kun je de mogelijkheden van een groter project onderzoeken. Het is niet verplicht om eerst een startsubsidie aan te vragen voor je een grotere projectsubsidie aanvraagt. Maar het kan handig zijn, afhankelijk van de schaal en fase van je project.

Let op: Vanaf 2024 hoef je géén projectplan of projectcanvas meer toe te sturen als je een startsubsidie aanvraagt. In plaats daarvan stellen we in de online aanvraagomgeving vragen over het project waarvoor je een startsubsidie aanvraagt. Dit geldt alleen niet voor de Regeling Upstream: Music x Design.

Waarvoor is een startsubsidie?

Een startsubsidie is gericht op de eerste fase van een groter project waarvoor nog uitvoerig vooronderzoek moet worden gedaan. Je werkt in deze fase bijvoorbeeld de probleemstelling, onderzoeksvragen of onderzoekskaders van het grote project uit en benut de startfase om deskundigheid en partners te betrekken om zo inhoudelijk en financieel draagvlak voor het project te creëren. Je kunt de startfase ook gebruiken om een communicatieplan op te stellen en eventueel een eerste proof of concept of demo uit te werken.

Hoeveel is een startsubsidie?

De startsubsidie is maximaal € 7.500. Zolang de totale kosten onder de € 7.500 blijven, is cofinanciering niet verplicht.

Wat staat er in je aanvraag?

In de aanvraag voor een startsubsidie beschrijf je wat je gaat doen om tot een uitgewerkt projectplan te komen. Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject. Om een goed beeld te krijgen van wat je in de startfase wil doen en naar wat voor project je toewerkt, stellen we je in de online aanvraagomgeving de volgende vragen:

 • Wat is de centrale vraag of het centrale thema van het project? Leg uit wat daarbij de artistieke en/of inhoudelijke uitgangspunten zijn. (max 2000 tekens)
 • Wat is de aanleiding van het project? (max 1300 tekens)
 • Waarom wil je dit project uitvoeren? (max 1300 tekens)
 • Wat is het doel van het project? (max 1500 tekens)
 • Wat wil je in de startfase bereiken? Geef aan welke stappen je zet om het doel van deze fase te behalen. En hoe dragen de uitkomsten van de startfase bij aan je project? (max 3000 tekens)
 • Hoe ziet de vervolgfase er in grote lijnen uit? (max 1500 tekens)
 • Hoe verhoudt het project zich tot bestaande kennis of projecten over dit thema? Wat voegt het project toe aan het vakgebied? (max 1000 tekens)
 • Uit welke partijen bestaat het team tijdens de startfase? Welke kennis is aanwezig in het team en welke kennis wordt nog gezocht bij eventuele samenwerkingspartners? (max 1000 tekens)
 • Wat is de doelgroep van het project en hoe bereik je die? (max 1000 tekens)
 • Hoe draagt het project bij aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied? Lees de Code Diversiteit en Inclusie voor meer informatie. (max 1000 tekens)
 • Wil je nog iets anders met de commissie delen over jouw project? (max 500 tekens)

Aanvullende vragen voor een startsubsidie Architectuur:

 • Wie zijn de beoogde stakeholders? (max 500 tekens)
 • Waar wordt gezocht naar cofinanciering van het project in de vervolgfase? (max 500 tekens)

Aanvullende vragen voor een startsubsidie Internationalisering ontwerpsector:

 • Wat is de (lokale) buitenlandse vraag en in hoeverre sluit de gekozen thematiek en ontwerpopgave hierop aan? (max 1500 tekens)
 • Waar wordt gezocht naar cofinanciering van het project in de vervolgfase? (max 500 tekens)

Wanneer vraag je een projectsubsidie aan?

Na het afronden van de startfase kun je voor de uitvoering van je projectplan een projectsubsidie aanvragen. Als je al weet hoe je je project wil gaan uitvoeren en een projectplan hebt uitgewerkt, dan kan je meteen een projectsubsidie aanvragen. Een startsubsidie is dan niet meer nodig.