Homepage

startsubsidie

Een startsubsidie stelt je in staat de mogelijkheden van een project te onderzoeken. De subsidie bedraagt maximaal € 7.500. Cofinanciering is bij een startsubsidie niet verplicht. Een startsubsidie is gericht op de eerste fase van een omvangrijk (onderzoeks-)project.

Zo kan je bijvoorbeeld een startsubsidie aanvragen voor de fase voorafgaand aan een onderzoek of uitvoering van een project. In de aanvraag voor een startsubsidie beschrijf je de activiteiten die bijdragen aan het scherpstellen van de inhoud en organisatorische kant van je project. Je werkt bijvoorbeeld de probleemstelling of onderzoeksvragen uit en benut de startfase om deskundigheid en partners te betrekken om zo inhoudelijk en financieel draagvlak voor het project te creëren. Ook gebruik je de startfase om vooronderzoek te doen, een communicatieplan op te stellen en eventueel een eerste proof of concept uit te werken.

Naast het beschrijven van de activiteiten in de startfase is het van belang dat je in grote lijnen inzicht geeft in het beoogde (vervolg-)project, communicatieplan en eindresultaat. Voor de uitvoering van het resulterende projectplan kan je vervolgens een reguliere projectsubsidie aanvragen.

Aanvragen voor een startsubsidie worden behandeld in de reguliere subsidierondes van de regelingen Architectuur, Vormgeving, Digitale cultuur en Internationalisering ontwerp sector. De aanvrager geeft in de aanvraagomgeving onder ‘Projectvorm’ aan dat de aanvraag een ‘startsubsidie’ betreft.

Een aanvraag voor een startsubsidie moet verder zijn uitgewerkt dan alleen een concept. Anders kan de adviescommissie niet inschatten of de aanvraag zal leiden tot een betekenisvol vervolgproject.