Vormgeving – 30 projecten geselecteerd

In de derde ronde Vormgeving van 2023 zijn 30 projecten geselecteerd. Het beschikbare budget was niet toereikend om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Tibor Bijl, plaatsvervangend coördinator Regeling Vormgeving, reflecteert op de ronde.

9 november 2023

algemene indruk

Deze ronde zijn er verschillende thema’s te herkennen zoals de meerstemmigheid en kritisch onderzoek naar de erfgoed sector en de oorsprong daarvan. Het project Catalog of Stolen Objects, Courtesy of van Mirelle van Tulder is daar een voorbeeld van, dat als doel heeft de archieven van etnografische musea te herinterpreteren en te dekoloniseren. Ook de zoektocht naar nieuwe perspectieven op maatschappelijke problemen en projecten over escapisme van een drukke maatschappij en de moderne tijd komt vaker voor deze ronde. Daarnaast houden veel projecten zich bezig met ecologische alternatieven voor materiaal, kleding en andere producten. Hierin wordt vaak gewerkt met oude ambachten en lokale productietechnieken. Zoals te zien is in het project Make no bones about, waarbij Benedetta Pompili onderzoek doet naar alternatieve samenstellingen van bone china porselein waarbij dierlijke botten vervangen worden door fosfaten uit algen en rioolslib. In animatie en graphic novel is het opvallend te noemen dat veel verhalen over persoonlijke bevindingen en trauma’s gaan.

selectie

Het beschikbare budget van € 451.597 was niet toereikend om alle 34 positief beoordeelde aanvragen te honoreren. De adviescommissie heeft daarom moeten prioriteren. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling Vormgeving. Na prioritering zijn vier positief beoordeelde projecten buiten de selectie gevallen.

Enkele opvallende projecten uit de selectie van deze ronde zijn:

Stichting Amsterdam Museum – The House Reveals

Stichting Amsterdam Museum – The House Reveals
Ter ere van het 10-jarig jubileum van de Nederlandse ballroom-scene presenteert het Amsterdam Museum in samenwerking met House of Vineyard de tentoonstelling The House Reveals in Huis Willet-Holthuysen. The House Reveals biedt een inkijkje in de kracht en impact van ballroom-cultuur in Nederland en benadrukt de waarde van kunst, mode en design als vormen van zelfexpressie, gemeenschapsvorming, protest en verzet. De tentoonstelling bestaat uit twee delen: interventies in de historische kamers van het Huis Willet-Holthuysen die het verleden verbinden met het heden en ruimtes die House of Vineyard volledig inricht met hun artistieke visies op makerschap, design, mode en collectieve ervaringen. Met het project wil het Amsterdam Museum de ballroom-cultuur samen met de ballroom-gemeenschap vieren en presenteren als waardevol cultureel erfgoed dat onderdeel uitmaakt van de Nederlandse creatieve industrie.

Bahman Eslami – Contextual Font Spacing Tools

Bahman Eslami – Contextual Font Spacing Tools
Het project Contextual Font Spacing Tools heeft als doel om een systeem te ontwikkelen dat grafisch en typografie ontwerpers controle geeft over de positionering van tekens en diakritische tekens op basis van hun context. De aanleiding is het gebrek aan effectieve tools voor het implementeren van de Nastaliq-stijl, een complexe Arabische kalligrafie, in digitale lettertypen. Ontwerper Bahman Eslami richt zich op onderzoek naar abstractie van deze kalligrafische stijl, het gebruik van Python-programmering en machine learning om ontwerpers te helpen bij het toevoegen van ruimte aan lettertypen. Het resultaat van het project zijn open source tools die het mogelijk maken om complexe schrijfstijlen als Nastaliq in digitale lettertypen te implementeren. Op lange termijn wil Eslami meer stijlen ontwikkelen die zijn gerelateerd aan authentieke Arabische kalligrafie en schriften die anders zijn dan de vereenvoudigde vorm van Arabisch schrift dat tegenwoordig is te zien.

Motormond – The Quilombo is in a process

Motormond – The Quilombo is in a process
Met het project The Quilombo is in a process richt Motormond in samenwerking met The Black Archives en OSCAM de aandacht op de rol van vormgeving in het vormen en verspreiden van ideeën van verzet. Curatoren van de verschillende betrokken organisaties onderzoeken samen met een groep geselecteerde hedendaagse ontwerpers en kunstenaars hoe protestposters van historische protestbewegingen in Nederland en de overzeese koloniën zich hebben ontwikkeld en hoe deze beelden doorvloeien in onze hedendaagse cultuur. Hiervoor verzamelen en analyseren ze materiaal uit zowel Nederlandse archieven als vanuit archieven en gemeenschappen in Curaçao, Zuid-Afrika, Indonesië en Suriname. Het archiefonderzoek wordt in de vorm van een tentoonstelling gepresenteerd in Motormond. Daarnaast maken de geselecteerde ontwerpers en kunstenaars ook nieuw werk, dat in samenwerking met OSCAM in de publieke ruimte in de Bijlmer in Amsterdam wordt verspreid. Tot slot is er in The Black Archives een publieksprogramma met onder andere lezingen en artist talks.

Hung Lu Chan – Zero Gravity Pleasure

Hung Lu Chan – Zero Gravity Pleasure
Met het project Zero Gravity Pleasure onderzoeken Hung Lu Chan en Katja Trinkwalder hoe inclusieve, veilige ruimtes en objecten te ontwerpen voor menselijke intimiteit in de ruimte. In het vooronderzoek benaderen Chan en Trinkwalder het thema vanuit drie verschillende richtingen. Ze onderzoeken perspectieven op seksualiteit in de ruimte vanuit zowel wetenschappelijke als fictieve literatuur en aan de hand van interviews met experts in de ruimtevaart. Ook bestuderen ze de bestaande vormgeving van ruimtes en objecten voor contexten met microzwaartekracht. Tot slot onderzoeken ze de relatie tussen vormgeving en seksualiteit op aarde. Vanuit de startfase wordt toegewerkt naar verschillende resultaten, waaronder een visueel seksueel handboek getiteld zero gravity pleasure. Hierin speculeren de ontwerpers over diverse en non-binaire vormen van seksualiteit in de ruimte en vragen ze aandacht voor de complexiteit van seksualiteit, zowel in de ruimte als op aarde. Daarnaast worden er workshops georganiseerd en worden de visuele speculaties uit het handboek vertaald naar 3D objecten en installaties.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Vormgeving in 2023.

cijfers

Van de 79 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 30 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 38 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 451.597.

volgende ronde

De sluitingsdatum van de eerstvolgende ronde Vormgeving is 30 januari 2024. Eind november zal de regeling opengaan.

fonds gesloten

Let op: Van zaterdag 23 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024 is het fonds gesloten en worden aanvragen voor nieuwe accounts niet verwerkt. Dat betekent dat je in die periode geen aanvraag kunt starten of indienen, tenzij je al over een actief account beschikt. Wil je tussen 23 december en 7 januari aan je aanvraag werken, zorg dan dat je uiterlijk woensdag 20 december 2023 een account aanmaakt via onze online aanvraagomgeving. Het duurt een werkdag voordat een nieuw account is geactiveerd.

Foto bovenaan: Make no bones about – Benedetta Pompili