Vormgeving – 35 projecten geselecteerd

In de vierde ronde Vormgeving van 2023 zijn 35 projecten geselecteerd. Tibor Bijl, coördinator Regeling Vormgeving, reflecteert op de ronde.

25 januari 2024

algemene indruk

Veelvoorkomende thema’s deze ronde zijn biodiversiteit, kunstmatige intelligentie, medemenselijkheid, inclusie, niet-menselijke perspectieven en de wisselwerking tussen digitalisering en handmatig werken. Binnen deze thema’s reflecteren de projecten op globale gebeurtenissen en de positie van de mens daarin. Daarnaast is een groeiende bewustwording over de positie van de mens in systemen en ketens, wat terug is te zien bij de aanvragen over biodiversiteit en het niet-menselijke perspectief daarin.

In deze ronde is er een toename van artistiek onderzoek te zien in de diverse subdisciplines van de regeling. De projecten zijn meer onderzoekend van aard en leggen minder focus op een concrete uitkomst of toepassing. Daarnaast bevat deze ronde zowel een aantal discipline-overstijgende projecten als projecten die zich bevinden op het snijvlak van design en kunst of design en podiumkunsten, waarmee ook de samenwerking met andere vakgebieden meer wordt opgezocht.

selectie

Het beschikbare budget was deze ronde toereikend om alle 35 positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Enkele opvallende projecten uit de selectie van deze ronde zijn:

Ik ben de chauffeur – Curious Wolf

Ik ben de chauffeur – Curious Wolf
Ik ben de chauffeur is een korte geanimeerde dagboekdocumentaire van Floor Adams over de jarenlange strijd van een jonge vrouw met haar eetstoornis. Het toont een persoonlijke en poëtische inkijk in haar gedachten waarin ze zich kritisch en hard, maar vooral kwetsbaar uitlaat over zichzelf en haar omgeving. De film maakt gebruik van verschillende grafische stijlen om, passend bij haar manier van schrijven en denken, haar reflecties, innerlijke conflicten, eetlijsten, boodschappenlijstjes en gedichtjes gelaagd te vertalen naar het publiek. Met de film wil Adams een stem geven aan iedereen die direct of indirect te maken heeft met de problematiek van een eetstoornis, hopend dat de reflecties iets bijdragen aan signalering en begripsvorming. Naast film- en animatiefestivals worden wetenschappers, maatschappelijke organisaties en educatieve partners betrokken bij de distributiestrategie. 

Klootviolen in het publieke domein – 75B Rotterdam

Klootviolen in het publieke domein – 75B Rotterdam
Met het project Klootviolen in het publieke domein pleit 75B voor meer ruimte voor een onderzoekende en artistiek gedreven benadering in het ontwerpen van traditionele communicatie-uitingen. Klootviolen staat voor een werkwijze van aanrommelen en prutsen, en voor een tegendraadse houding. Parallel aan een tentoonstelling over het eigen werk in de Kunsthal Rotterdam ontwikkelt 75B autonome en experimentele communicatie voor de publieke ruimte. Deze autonome communicatie-uitingen worden getoond in traditionele communicatiedragers in de stad, verspreid via persberichten en op de sociale media van 75B. Het doel is om een breed publiek in aanraking te brengen met afwijkende communicatiebeelden en zo het aanbod van communicatie in de publieke ruimte te verrijken. 75B wil aantonen dat een artistieke benadering in communicatie gezien en gewaardeerd kan worden door een breed publiek en daarmee voor culturele instellingen juist interessant kan zijn om zich te kunnen onderscheiden.

Library of Unruly Fashion Practices – Hanka van der Voet

Library of Unruly Fashion Practices – Hanka van der Voet
Met het project Library of Unruly Fashion Practices werkt schrijver en onderzoeker Hanka van der Voet aan het opzetten van een website en platform. Met een focus op antikapitalistische, queer, feministische en dekoloniale perspectieven, wil van der Voet met het project de nieuwe bibliotheek aanvullende perspectieven bieden aan de mode-industrie. Daarnaast maakt de kritische modebeoefenaar Tjerre Lucas Bijker in opdracht een kleine publicatie en een serie kledingstukken die de spanning tussen mode, commodificatie en queer-activisme onderzoekt. Het project toont de politieke laag die komt kijken bij citeren en verwijzen en het mogelijke uitwissen en uitsluiten van groepen dat hieruit voortkomt. Wat kunnen we leren van verborgen en onvertelde verhalen uit archieven en bibliotheken over positieve en duurzame manieren om aan mode te werken?

They asked me to design a house, I asked them to design a home – Common Ground Practice

They asked me to design a house, I asked them to design a home Common Ground Practice
Het project They asked me to design a house, I asked them to design a home van Georgina Pantazopoulou en Ilaria Palmieri (Common Ground Practice) komt voort uit een langlopend onderzoek naar de vormgeving van woonruimte. De publicatie biedt een kritische blik op het ontwerp van de huiselijke omgeving en heeft als doel om hiervoor nieuwe ontwerpprincipes op te stellen, vanuit een intersectioneel feministisch perspectief. De publicatie wordt collectief ingevuld met dialogen, (visuele) essays en voorbeelden uit de praktijk van verschillende generaties ontwerpers, kunstenaars en architecten. Het boek wordt geïllustreerd door Georgina Pantazopoulou en Caterina Santullo ontwerpt een lettertype. Daarnaast ontwikkelt Common Ground Practice een interactief programma met presentaties en workshops op verschillende locaties in Nederland om de inhoud van het boek te testen en in praktijk te brengen.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Vormgeving in 2023.

cijfers

Van de 58 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 35 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 60,3 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 450.000.

sluitingsdata 2024

De sluitingsdata van de Regeling Vormgeving in 2024 zijn 30 januari, 7 mei en 24 september.

Foto bovenaan: Dik Taart - Een receptuur voor een zoeter leven – Anne ten Donkelaar