Nieuwe commissieleden 2024

In de afgelopen maanden zijn er nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Begin oktober 2023 verspreidde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een openbare oproep voor adviseurs met een positie als maker, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of bijvoorbeeld storyteller binnen de creatieve industrie. Met hun expertise versterken de nieuwe adviseurs de verschillende adviescommissies voor de komende periode. De nieuwe commissieleden blijven minimaal één tot maximaal vier jaar aangesteld.

7 maart 2024

adviescommissie

Bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bestaat elke adviescommissie uit een voorzitter en een pool van adviseurs, allen met expertise binnen de creatieve industrie. De commissieleden adviseren over de inhoudelijke en kwalitatieve waarde van de subsidieaanvragen in het licht van de regelingen en doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Dit advies wordt voorgelegd aan het bestuur, dat vervolgens het besluit neemt om subsidie te verstrekken. Ieder jaar worden er nieuwe adviseurs geworven ter vervanging van de adviseurs die hun maximale termijn hebben bereikt.

selectie

Er zijn in totaal 160 reacties op de oproep gekomen. Alle reacties zijn voorgelegd aan een onafhankelijke externe selectiecommissie die kandidaten voordraagt aan het bestuur. De selectiecommissie bestond uit Valentijn Byvanck (voorzitter), Ebru Aydin, Barbara Kuit en Kitty Leering. Bij de invulling van de profielen is gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit en specifieke specialismen binnen de verschillende commissies. Voor commissies van de regelingen Talentontwikkeling en Internationalisering ontwerpsector en de Regeling Vierjarige instellingssubsidie benadert het fonds zelf kandidaten.

nieuwe adviseurs

Per 2024 zijn benoemd bij de regelingen:

Vormgeving: Margot Appelman, David Bennewith, Tessel Brühl, Dayna Casey, Lieselot Elzinga, Ruiter Janssen, Natasja van Loon, Jarah Stoop, Eileen Stornebrink
Architectuur: Mathis Bout, Sofie de Caigny, Dingeman Deijs, Willemien van Duijn
Digitale cultuur: Belit Sağ, Harm van de Ven
Festivals: Raya van der Kroon, Andrea Rogolino, Remco Schuurbiers
1- en 2-jarig activiteitenprogramma: Henk van Dillen, Evelien Pieters, Stephanie Schuitemaker, Yagiz Soylev

We bedanken alle vertrekkende voorzitters en commissieleden voor hun gedrevenheid en inzet gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast bedanken we alle sollicitanten voor hun reacties.

overzicht

Een overzicht van alle adviescommissieleden, de werkwijze van (advies)commissies en nevenfuncties is hier te vinden.